Treść

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Amerykańska instytucja akredytacyjna Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) powstała w 1932 roku. Z jej inicjatywy w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się dobrowolny proces akredytacji programów inżynierskich i technicznych. Obecnie to najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów i pracodawców akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych. Nad oceną akredytowanych kierunków pracuje ponad 2200 ekspertów z przemysłu, szkolnictwa wyższego i instytucji rządowych. ABET stale doskonali swoje kryteria oceny, dbając o ich spójność z tym, co dzieje się w gospodarce i na rynku pracy.

ABET angażuje się w wiele międzynarodowych działań wspierających proces akredytacji edukacji inżynieryjnej. Ma na swoim koncie akredytację 4 361 programów prowadzonych w 850 uczelniach w 41 krajach świata, w tym także w Europie. Większość procedur akredytacji programowych realizowanych obecnie w dziedzinie inżynierii na całym świecie opiera się przynajmniej częściowo na wytycznych ABET.

Do procedury akredytacyjnej PŁ zgłosiła dwa kierunki prowadzone w języku angielskim: Computer Science oraz Information Technology. W listopadzie 2021 roku odbyła się wizyta akredytacyjna. Starania uczelni zakończyły się sukcesem - w sierpniu 2022 roku zapadła decyzja o przyznaniu akredytacji dla obydwu kierunków.

Więcej informacji

Akredytacja ABET jest finansowana przez MEiN w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

logo

Zmieniono
07-10-2022 - 14:15

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.