Treść

Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

Amerykańska instytucja akredytacyjna Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) powstała w 1932 roku. Z jej inicjatywy w Stanach Zjednoczonych rozpoczął się dobrowolny proces akredytacji programów inżynierskich i technicznych. Obecnie to najważniejsza i najbardziej rozpoznawalna wśród studentów i pracodawców akredytacja dla uczelni technicznych w Stanach Zjednoczonych. Nad oceną akredytowanych kierunków pracuje ponad 2200 ekspertów z przemysłu, szkolnictwa wyższego i instytucji rządowych. ABET stale doskonali swoje kryteria oceny, dbając o ich spójność z tym, co dzieje się w gospodarce i na rynku pracy.

ABET angażuje się w wiele międzynarodowych działań wspierających proces akredytacji edukacji inżynieryjnej. Ma na swoim koncie akredytację ponad 4100 programów prowadzonych w 812 uczelniach w 32 krajach świata, w tym także w Europie. Większość procedur akredytacji programowych realizowanych obecnie w dziedzinie inżynierii na całym świecie opiera się przynajmniej częściowo na wytycznych ABET.

We wrześniu 2018 roku Uczelnia złożyła raporty gotowości do akredytacji (readiness review) dla 2 programów prowadzonych w języku angielskim: Computer Science oraz Information Technology. Zostały one zaopiniowane pozytywnie. Przygotowania do akredytacji są w toku.

Więcej informacji

Akredytacja ABET jest finansowana przez MEiN w ramach projektu POWER Akredytacje zagraniczne". Celem projektu jest uzyskanie przez polskie uczelnie zagranicznych akredytacji i certyfikatów komisji branżowych, podnoszących międzynarodową konkurencyjność uczelni. Dofinansowanie projektu ze środków UE wynosi 84,28%, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

logo

Zmieniono
12-04-2021 - 09:04