Treść

logo

Zachęcamy do przeczytania relacji z wyjazdów pracowników PŁ w ramach Programu Erasmus+, projekt KA131.


mgr Katarzyna Ochnio, mgr Gabriela Dróbkowska, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Foto: Katarzyny Ochnio
Foto: Katarzyna Ochnio

 

Wyjazd w celu szkoleniowym do Universitat Politècnica de València w Hiszpanii

Dzięki możliwościom jakie daje program Erasmus+ kadrze administracyjnej uczelni miałyśmy możliwość wraz z koleżanką z Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, uczestniczyć  w pięciodniowym kursie językowym p.t. „STP Szkolenia Językowe i informatyczne dla pracowników Uniwersyteckich” w Universitat Politècnica de València.  

Kurs języka angielskiego został perfekcyjnie zaplanowany, zorganizowany i przeprowadzony. Gospodarze służyli swoją pomocą, wiedzą i wsparciem. Już w pierwszym dniu dowiedziałyśmy się bardzo dużo o hiszpańskim systemie szkolnictwa wyższego. Sesje szkoleniowe, w których brały udział osoby z różnych krajów m.in. z Czech, Szwecji, Niemiec, Litwy odbywały się codziennie w  grupach szesnastoosobowych.  

Zachęcamy pracowników administracyjnych, aby składali aplikacje na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych, rozwijania umiejętności miękkich oraz podnoszenia kompetencji językowych. Taki wyjazd to doskonała okazja na rozwój oraz nawiązanie licznych kontaktów zawodowych.


dr inż. Leszek Czechowski, Wydział Mechaniczny PŁ

foto
Foto: Leszek Czechowski

 

Wyjazd szkoleniowy do Uniwersytetu w Luksemburgu

Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ na uniwersytet w Luksemburgu na Wydziale Nauki, Technologii Medycyny pozwolił na poszerzenie wiedzy z zakresu technik drukowania oraz nawiązanie kontaktów współpracy między jednostkami badawczymi. Odwiedzony uniwersytet został utworzony w 2003 i wówczas było zatrudnionych 268 profesorów i 1061 osób z kadry akademickiej, w tym 579 doktorantów oraz 482 pracowników z tytułem doktora. Studia prowadzone są w trzech językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Uniwersytet scala ze sobą wiele kultur z różnych stron świata, ponieważ studenci studiujący na Luksemburskim Uniwersytecie i uniwersytecka kadra akademicka pochodzi odpowiednio z 129 i 94 różnych krajów. Mój pierwszy etap szkolenia oparty był na nabyciu umiejętności z zakresu przygotowania plików, sterowania i obsługi drukarek 3D do tworzyw i metali. W kolejnych działaniach w grupie kilkuosobowej prowadziliśmy prace zmierzające do wytworzenia filamentu z tworzywa biodegradowalnego PLA przeznaczonego do drukowania (czystego jak z domieszką nanoproszku grafenowego). Wyzwaniem było właściwe przygotowanie bazy PLA z nanowypełniaczami grafenowymi o określonym udziale wagowym oraz dobór parametrów ekstrudowania w celu wytworzenia filamentu z dodatkiem grafenu w warunkach akademickich. Podstawowa wiedza nabyta na szkoleniu była podstawą do realizacji trudniejszych zadań, z czym musiałem się zmierzyć tj. określenie trajektorii wydruku i parametrów wstępnych, dobór parametrów wydruku i wydrukowanie próbek z nanowypełniaczami. Szkolenie i wspólne prace realizowane w międzynarodowym zespole pozwoliły nabyć doświadczeń i pozytywnych odczuć, które w przyszłości z pewnością będą zachętą do rozpoczęcia wspólnych nowych kierunków badań i utrzymywania współpracy między jednostkami. Z drugiej strony, mogłem również osobiście zaobserwować sposób i metodologię prowadzenia wykładów i zajęć laboratoryjnych. Podsumowując, odbyty wyjazd zagraniczny w ramach Erasmus+ nie tylko przyczynił się do podniesienia moich kompetencji, ale również dostarczył niezapomnianych chwil. 


 prof. dr hab. inż. Dawid Stawski, Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych

foto
Foto: Dawid Stawski

 

Wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych do Uniwersytetu Bolońskiego we Włoszech

Doświadczenia w prowadzeniu zajęć za granicą to nie tylko typowe zalety jak: inni studenci, nowe, świeże spojrzenie na wykładane zagadnienia, długie dyskusje czy spotkania z inną organizacją zajęć. W wielu przypadkach jest to również spotkanie z historią i wynikającym z niej doświadczeniem oraz prestiżem.

Uniwersytet Boloński to, zgodnie z nazwą, Alma Mater wszystkich uniwersytetów świata. Założony w 1088 roku, kształcił między innymi Mikołaja Kopernika, Wincentego Kadłubka, Jana Kochanowskiego, Dante Alighieriego czy Francesco Petrarcę.

Oglądając stare, historyczne budynki, które dla nas, pochodzących ze stosunkowo młodego miasta, są wyjątkowe, gość nabiera innego spojrzenia na ogólną rolę procesu edukacji wyższej w kształtowaniu społeczeństwa, czy też szczególną odpowiedzialność za jakość kształcenia. Przede wszystkim budujące jest poczucie zarówno ciągłości, wspólnoty z tymi, którzy od wieków pracują jako akademicy, jak i związanej z tym odpowiedzialności.


dr inż. Marek Woźniak, Wydział Mechaniczny, Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn

Foto: arch. Marka Woźniaka
Foto: arch. Marka Woźniaka

 

Wyjazd szkoleniowy do Uniwersytetu w Pitesti w Rumunii

W roku 2019 odbyłem wizytę studyjną, która miała na celu rozeznanie co do warunków odbywania studiów i   praktyk studenckich na terenie Uniwersytetu w Pitesti i zakładach Dacii. Okazało się, że od czasu wizyty   przedstawicieli PŁ w Pitesti w roku 2016, koncern Dacia zrealizował wiele inwestycji w obszarze oprzyrządowania i wyposażania laboratoryjnego swoich zakładów a także Wydziału Mechanicznego uniwersytetu. Posiadane dotychczasowe, pozytywne doświadczenia w kontaktach ze studentami rumuńskimi pozwalało oczekiwać udziału beneficjentów programu Erasmus+ w studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich realizowanych na terenie Politechniki Łódzkiej. 

W plan wizyty na uczelni wplecione zostały elementy podnoszące atrakcyjność terytorialną regionu, tj. wizyta w Bukareszcie oraz przejazd malowniczą trasą Transfogarską, która jest zaliczana do jednych z najładniejszych oraz najwyżej położonych w Europie. Miejmy nadzieję, że wizyta na uczelni w Pitesti zachęci zarówno kadrę, jak również studentów PŁ do podejmowania mobilności w ramach programu Erasmus+ i do wyjazdów do tego malowniczego kraju. 


dr inż. Daniel Jodko, Wydział Mechaniczny PŁ

Bergamo we Włoszech
Foto: arch. Daniela Jodko

 

Wyjazd szkoleniowy do Uniwersytetu w Bergamo we Włoszech

Inspiracje z Włoch północnych – Erasmus dla pracownika PŁ 

Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ mógł trwać zaledwie 5 dni, ale w tym czasie odbyłem liczne spotkania z badaczami, doktorantami i studentami zaangażowanymi w projekty badawczo-rozwojowe prowadzone przez Uniwersytet w Bergamo oraz Instytut Mario Negri. Instytut, pozostając niezależną jednostką typu non-profit, ściśle współpracuje z Uniwersytetem i prowadzi prace badawcze w dziedzinie farmakologii, inżynierii biomedycznej czy rzadkich chorób.  Instytut zdecydował, że nie będzie patentował żadnych swoich osiągnięć i będzie je upubliczniał na pożytek badaczy i pacjentów w postaci publikacji naukowych. Pracownicy Instytutu Mario Negri do tej pory opublikowali 14 tys. artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych, a równocześnie z publikacjami naukowymi w Instytucie do dziś powstało ponad 4800 artykułów do czasopism popularnonaukowych i 260 książek. 

Studenci Uniwersytetu w Bergamo mogą odbyć obowiązkowe praktyki w Instytucie Mario Negri, a biorąc pod uwagę bardzo dobrą współpracę obydwu instytucji z okolicznymi ośrodkami zdrowia, jest to dla nich świetna okazja, by nauczyć się prowadzić badania naukowe czy projekty rozwojowe z pogranicza techniki i medycyny. Co więcej, kształcenie metodą Project Based Learning pozwala w naturalny sposób „wyłowić” naturalnych kandydatów na doktorantów. Grupę takich studentów miałem okazję poznać podczas spotkania, na którym zaprezentowali swoje projekty. Moja wizyta była więc i dla nich okazją do przećwiczenia umiejętności oratorskich w międzynarodowej atmosferze. Mając także okazję by uczestniczyć w normalnych zajęciach ćwiczeniowych, mogłem też spostrzec, że tak jak i u nas, włoscy studenci mogą być: zaangażowani i aktywni, zainteresowani mniej, ale i zupełnie bierni. Niemniej, warto sprzyjać wszystkim studentom i umożliwiać im aktywizację na każdym (k)roku, dlatego zaproponowałem Uniwersytetowi w Bergamo współpracę w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus. Będąc na miejscu wystarczyło zapytać Włochów czy są zainteresowani. Teraz, wraz z Centrum Współpracy Międzynarodowej, pracujemy nad „Erasmusową” umową między naszymi uczelniami.  


mgr Paulina Danieluk, Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ

PD
Foto: arch. Pauliny Danieluk

 

Wyjazd szkoleniowy do Université de Caen-Normandie (UNICAEN), Francja

Wyjazd do Normandii był spełnieniem moich marzeń. Dzięki programowi Erasmus+ otrzymałam możliwość reprezentowania Politechniki Łódzkiej na szkoleniu „1st International Staff Week: Understanding International Attractivity”. Szkolenie miało na celu zintegrowanie uczestników z różnych stron świata i zapoznanie ich z tematem międzykulturowości. Tym artykułem chcę zachęcić do starania się o zdobywanie tego typu doświadczeń.

Z wielu atrakcyjnych ofert dostępnych na stronie IMOTION http://staffmobility.eu/staff-week-search wybrałam szkolenie związane z internacjonalizacją, organizowane dla pracowników administracyjnych przez Université de Caen Normandie (UNICAEN). W Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ zajmuję się obsługą wizyt gości i delegacji zagranicznych. Korzystając z możliwości programu Erasmus+ chciałam poszerzyć swoją wiedzę i kompetencje. Ponadto, zawsze chciałam odwiedzić Normandię i poznać jej piękno, kulturę i dziedzictwo historyczne.

Uczelnia w Caen to trzeci, po Oxford i Cambridge, uniwersytet założony przez Anglików. Został ufundowany w 1432 roku przez króla Henryka VI Lancastera. Miał kształcić przyszłe elity angielskie w celu zarządzania terenami we Francji. Bolesne wspomnienia z okresu II wojny światowej, ale także dosłowne podniesienie się uczelni z popiołów, stały się podstawą przyjęcia feniksa, jako symbolu Uniwersytetu. Przedstawiająca mitycznego ptaka rzeźba autorstwa Louisa Leygue, została wzniesiona przy wejściu do Uniwersytetu.

Szkolenie, w którym uczestniczyłam dotyczyło podniesienia atrakcyjności uczelni na arenie międzynarodowej. Wybrałam warsztat na temat: Zrozumienie międzynarodowej atrakcyjności. W ciągu tygodnia odbyły się sesje: Definiowanie atrakcyjności: akademicka, kulturowa itp., Międzykulturowe atuty podnoszące atrakcyjność uczelni, Międzynarodowa komunikacja i widoczność instytucji oraz Wspieranie studentów zagranicznych. Dodatkowym obszarem, który chciałam poznać była mobilność kadry. Miałam okazję rozmawiać z przedstawicielami różnych uczelni na temat praktykowanych w nich rozwiązań, które można by zaszczepić w naszej uczelni.

Swoją prezentację na temat PŁ rozpoczęłam od kilku zdań po francusku, aby zrobić ukłon w stronę gospodarzy, a następnie przeszłam na obowiązujący na szkoleniu język angielski. Podkreślałam w niej m.in. sukcesy naszej uczelni związane z realizacją strategii internacjonalizacji, wyrażające się obecnością w prestiżowym the Times Higher Education World University Rankings oraz akredytacją EAQUALS dla Centrum Językowego PŁ. Organizatorzy szkolenia byli bardzo zainteresowani współpracą z PŁ w zakresie nauki i badań w dziedzinie fizyki molekularnej i jądrowej. Nie bez kozery, ponieważ w 2016 r. Politechnika Łódzka podpisała umowę o współpracy z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Interesowali się również współpracą w zakresie szkół letnich, dotyczącą kursów języka francuskiego. Tego typu wymiana studentów odbywa się już pomiędzy UNICAEN i Uniwersytetem Warszawskim.

Podczas wyjazdu poznałam wiele osób wykonujących, podobną do mojej, pracę w biurach współpracy międzynarodowej, poznałam procedury i systemy internetowe do obsługi mobilności. W mediach społecznościowych nawiązałam kontakty z reprezentantami takich uczelni, jak: the University of Zurich, Polytechnic University of Catalonia, Uniwersytet w Würzburgu, Universidade NOVA de Lisboa, Universidad Autónoma de Madrid czy Georg-August-Universität Göttingen.

Staff Week w Caen był wyjątkowy nie tylko dla mnie – podobne opinie słyszałam z ust innych uczestników. Najważniejszym jego efektem jest osobiste doświadczenie całego procesu mobilności. Pomogło mi to w zrozumieniu procedur i docenieniu zalet związanych z mobilnością. Jako pracownik Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ znacząco poszerzyłam swoją wiedzę i mogę teraz służyć pomocą innym pracownikom, szczególnie tym, którzy chcą rozpocząć przygodę z wyjazdami.

Szkolenie zostało perfekcyjnie zaplanowane i zorganizowane. Dodatkową jego atrakcją była wycieczka na Mont Saint-Michel – skalistą wyspę w zatoce, połączoną z kontynentalną Francją groblą długości 1800 metrów.

Mam szczerą nadzieję, że moje doświadczenie w zakresie mobilności zainspiruje pracowników PŁ, co zaowocuje większą liczbą aplikacji składanych na wyjazdy.

 

 

 

Zmieniono
19-04-2024 - 11:23

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.