Treść

Harmonogram rekrutacji na mobilności długoterminowe w ramach programu Erasmus+ studentów Politechniki Łódzkiej na studia zagraniczne do krajów programu i krajów partnerskich regionów 5 i 14 w roku akademickim 2022/2023
Akcja 1 - Mobilność edukacyjna, projekt KA131

I. nabór

22.02 - 24.02 i 14.03 - 18.03 – egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę CJ PŁ.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

07.03- 18.03 –  wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (lukasz.wodarczyk@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

07.03 - 20.03 – rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

do 18.03 – konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  proszeni są o wysłanie potwierdzeń/ zaświadczeń do 18.03 do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w celu uzyskania dodatkowych punktów z oceny subiektywnej.

21.03 - 25.03  –  pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

21.03 - 25.03 –  pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

21.03 - 25.03 – Biuro SMS wprowadza do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

30.03 - wyniki rekrutacji;

II. nabór

21.03 – 25.03 –  zapisy na egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę stronę CJ PŁ.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

28.03 – 01.04 - egzaminy w CJ

01.04 - 10.04 –  rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

01.04 - 08.04 –  wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (lukasz.wodarczyk@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

do 08.04 – konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  proszeni są o wysłanie potwierdzeń/ zaświadczeń do 08.04 do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w celu uzyskania dodatkowych punktów z oceny subiektywnej.

12.04 - 20.04 –  pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

12.04 - 20.04 –  pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

12.04 - 20.04 – Biuro SMS wprowadza do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

22.04 –  wyniki rekrutacji;

III. nabór

09.05 - 13.05 egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę stronę CJ PŁ.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

09.05 - 13.05 –  wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (lukasz.wodarczyk@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

09.05 - 15.05 –  rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 13.05 – konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  proszeni są o wysłanie potwierdzeń/ zaświadczeń do 13.05 do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w celu uzyskania dodatkowych punktów z oceny subiektywnej.

16.05 - 18.05 – pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

16.05 - 18.05 –  pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

16.05 - 18.05 – Biuro SMS wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne

20.05 – wyniki rekrutacji;

IV. nabór  (tylko na semestr letni)
 

10.10 - egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę cj.p.lodz.pl.
Studenci posiadający certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadają inny zewnętrzny certyfikat - nie muszą podchodzić do tego egzaminu;

10.07 – 14.10 –  wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (lukasz.wodarczyk@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

03.10 – 16.10  –  rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 14.10 – konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  proszeni są o wysłanie potwierdzeń/ zaświadczeń do 14.10 do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w celu uzyskania dodatkowych punktów z oceny subiektywnej.

17.10 - 19.10 – pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

17.10 - 19.10 –  pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

17.10 - 19.10 – Biuro SMS wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne

21.10 – wyniki rekrutacji

Zmieniono
22-12-2022 - 15:19