Treść

Harmonogram rekrutacji na mobilności długoterminowe studentów Politechniki Łódzkiej na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w państwach UE oraz państwach trzecich stowarzyszonych i niestowarzyszonych z programem z regionu 13 i 14 w roku akademickim 2024/25

 

I. nabór

04.03- 08.03 – egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę cj.p.lodz.pl (UWAGA! Pierwszy termin - 6.03br. godz.10h, CJ)
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

04.03- 15.03 –  wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (lukasz.wodarczyk@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

04.03- 17.03 – rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

do 15.03 – konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  proszeni są o wysłanie potwierdzeń/ zaświadczeń do 17.03 do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w celu uzyskania dodatkowych punktów z oceny subiektywnej.

18.03 - 28.03  –  pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

18.03 - 28.03  –  pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

18.03 - 28.03  – Biuro SMS wprowadza do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

05.04 - wyniki rekrutacji;

 

II. nabór

15.04 – 19.04 –  egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę cj.p.lodz.pl.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

15.04 – 28.04 –  rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

15.04 – 26.04 –  wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (lukasz.wodarczyk@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

do 26.04 – konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  proszeni są o wysłanie potwierdzeń/ zaświadczeń do 28.04 do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w celu uzyskania dodatkowych punktów z oceny subiektywnej.

29.04 - 8.05 –  pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

29.04 - 8.05 –  pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

29.04 - 8.05 – Biuro SMS wprowadza do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

10.05 –  wyniki rekrutacji;

 

III. nabór

13.05 - 17.05 egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę cj.p.lodz.pl.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

13.05 - 17.05 –  wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ(lukasz.wodarczyk@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

13.05 - 19.05 –  rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 17.05 – konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Studenci posiadający dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  proszeni są o wysłanie potwierdzeń/ zaświadczeń do 19.05 do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w celu uzyskania dodatkowych punktów z oceny subiektywnej.

20.05 – 24.05 – pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

20.05 – 24.05 – pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

20.05 – 24.05 – Biuro SMS wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne

27.05 – wyniki rekrutacji

 

IV. nabór  (tylko na semestr letni)
Planowany w październiku 2024r.

 

Zmieniono
22-02-2024 - 11:19

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.