Treść

Harmonogram ​​rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2021/2022 studentów PŁ na studia w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+ ” Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu”, Akcja 1, projekt KA131 

I. nabór

01.03 - 14.03 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

08.03 - 12.03 - egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. 
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

do 04.03 - zapisy na egzaminy językowe Erasmus+  poprzez stronę CJ PŁ

do 12.03 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Jeśli wybrałeś umowę CWM nie zgłaszaj się do biura w celu uzyskania oceny subiektywnej. Tylko w przypadku,  jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  - wyślij indywidualne zaświadczenie do 12.03 do SMS (erasmus@info.p.lodz.pl). 

01.03- 12.03 - wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (rafal.kaminski.1@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

15.03 - 19.03  - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

15.03 - 19.03 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

15.03 - 19.03 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

24.03 - wyniki rekrutacji;

 

II. nabór

26.03 - 04.04 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

do 02.04 - zgłoszenie się do Opiekuna Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Jeśli wybrałeś umowę CWM nie zgłaszaj się do biura w celu uzyskania oceny subiektywnej. Tylko w przypadku,  jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  - wyślij indywidualne zaświadczenie do 02.04 do SMS (erasmus@info.p.lodz.pl). 

26.03 - 02.04 - wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (rafal.kaminski.1@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

25.03 - 30.03 - egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę cj.p.lodz.pl.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

06.04 - 09.04 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

06.04 - 09.04 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

06.04 - 09.04 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

14.04 - wyniki rekrutacji;

 

III. nabór

10.05 - 16.05 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

do 14.05 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Jeśli wybrałeś umowę CWM nie zgłaszaj się do biura w celu uzyskania oceny subiektywnej. Tylko w przypadku,  jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  - wyślij indywidualne zaświadczenie do 14.05 do SMS (erasmus@info.p.lodz.pl). 

10.05 - 14.05 - wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (rafal.kaminski.1@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

17.05 - 19.05 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

17.05 - 19.05 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

17.05 - 19.05 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

21.05 - wyniki rekrutacji;

 

IV. nabór (tylko na semestr letni)

01.06 – 04.07 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

21.06 - 25.06 – egzaminy z języków obcych w Centrum Językowym PŁ;

do 02.07 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

Uwaga: Jeśli wybrałeś umowę CWM nie zgłaszaj się do biura w celu uzyskania oceny subiektywnej. Tylko w przypadku,  jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  - wyślij indywidualne zaświadczenie do 02.07 do SMS (erasmus@info.p.lodz.pl). 

28.06 – 02.07 - wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (rafal.kaminski.1@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny);

05.07 - 16.07 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

05.07 - 16.07 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

05.07 - 16.07 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

21.07 - wyniki rekrutacji;

 

V. nabór  (tylko na semestr letni)
Planowany w październiku 2021

 

Zmieniono
11-02-2021 - 15:32