Treść

Jak dokonać zmian w programie studiów jeśli jest to konieczne ?

W przypadku konieczności zmiany programu studiów wypełnij część Changes to the Learning Agreement w ciągu miesiąca od przyjazdu do uczelni zagranicznej.

Ustal zmiany z Koordynatorem swojego programu studiów w PŁ i prześlij je bezpośrednio do Koordynatora Programu Studiów (studenci IFE - do SMS).

Zmiany zatwierdza Koordynator programu studiów w PŁ, Prodziekan ds. Studenckich oraz osoba odpowiedzialna w uczelni zagranicznej.

Jak  otrzymać drugą ratę stypendium - dot. wyjazdów na rok ?

W celu otrzymania drugiej raty stypendium w przypadku wyjazdów rocznych prześlij
Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach w semestrze zimowym lub Transcript of Records z semestru zimowego.

 Przykładowe potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach w semestrze zimowym przy wyjeździe na cały rok

Jak przedłużyć pobyt jeśli wiesz, że zostaniesz "chwilę” dłużej ?

Jeżeli wiesz, że zostaniesz dłużej niż zakłada to Twoja umowa Erasmus – poinformuj SMS w trakcie pobytu w celu wystawienia aneksu zwiększającego stypendium.

Jak przedłużyć pobyt z semestru zimowego na semestr letni ?

W celu przedłużenia pobytu należy złożyć w SMS:

  • podanie o przedłużenie;
  • Learning Agreement for Studies - na drugi semestr zatwierdzony przez Koordynatora Programu Studiów, Opiekuna Umowy i Dziekana;
  • zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu. Zaświadczenie powinno zawierać datę zakończenia pobytu w drugim semestrze;
  • potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą lub Transcript of Records za pierwszy semestr.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego

Zmieniono
10-03-2022 - 13:21