Treść

Jak dokonać zmian w programie studiów jeśli jest to konieczne ?

W przypadku konieczności zmiany programu studiów przygotuj zmiany do LA poprzez platformę Online Learning Agreement (OLA)  https://learning-agreement.eu/ lub wypełnij część Changes to the Learning Agreement w ciągu miesiąca od przyjazdu do uczelni zagranicznej.

Ustal zmiany z Koordynatorem swojego programu studiów w PŁ i prześlij je bezpośrednio do Koordynatora Programu Studiów (studenci IFE - do biura SMS) oraz uzyskaj podpisy obu uczelni.

Jak  otrzymać drugą ratę stypendium - dot. wyjazdów na rok ?

W celu otrzymania drugiej raty stypendium w przypadku wyjazdów rocznych, należy aby uczelni partnerska przesłała Transcript of Records za semestr zimowy na adres erasmus@info.p.lodz.pl.

 Przykładowe potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach w semestrze zimowym przy wyjeździe na cały rok

Jak przedłużyć pobyt jeśli wiesz, że zostaniesz "chwilę” dłużej ?

Jeżeli wiesz, że zostaniesz dłużej niż zakłada to Twoja umowa Erasmus – poinformuj biuro SMS najpóźniej 30 dni przed zakończeniem Twojej umowy finansowej o przedłużeniu pobytu, w celu wystawienia aneksu zwiększającego stypendium. Wymagany jest dokument z podpisem uczelni zagranicznej bądź email od uczelni zagranicznej - z nową datą zakończenia pobytu.

Jak przedłużyć pobyt z semestru zimowego na semestr letni ?

W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć do biura SMS (oraz do dziekanatu wydziału macierzystego - studenci spoza IFE) :

  • podanie o przedłużenie;
  • przygotuj na semestr letni poprzez platformę Online Learning Agreement (OLA)  https://learning-agreement.eu/, wpisz nazwisko swojego Koordynatora Programu Studiów i uzyskaj na platformie podpisy obu uczelni przed rozpoczęciem semestru letniego. W przypadku braku gotowości uczelni przyjmującej do obsługi OLA, użyj pliku Learning Agreement for Studies
  • Następnie prześlij podpisany dokument do biura SMS (studenci IFE) /Dziekanatu (studenci spoza IFE) do podpisu Prodziekana ds. Studenckich.
  • zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu. Zaświadczenie powinno zawierać datę zakończenia pobytu w drugim semestrze;
  • potwierdzenie udziału w zajęciach w pierwszym semestrze pobytu za granicą lub Transcript of Records za pierwszy semestr.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego

Zmieniono
12-12-2023 - 15:34

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.