Treść

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na wyjazd do wybranej uczelni w Kraju Partnerskim (w ramach otwartych kwalifikacji) lub przed wyjazdem celowym, pracownik PŁ proszony jest o wypełnienie i złożenie w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM następujących dokumentów:

  • Właściwego wniosku o wyjazd pracownika (w celu prowadzenia zajęć lub w celu szkolenia)

Formularz wyjazd pracownika prowadzenie zajęć kraje partnerskie

Formularz wyjazd pracownika szkolenie kraje partnerskie

  • Porozumienia o programie wyjazdu (właściwego dla wyjazdu w celu prowadzenia zajęć lub w celu szkolenia)

Staff Mobility Agreement teaching kraje partnerskie

Staff Mobility Agreement training kraje partnerskie

Aby otrzymać wsparcie należy również uzupełnić dokumentację o podanie o zgodę na wyjazd opatrzone wszystkimi wymaganymi podpisami oraz podpisać z Uczelnią umowę finansową dot. stypendium Erasmus+.

Dodatkowe formularze:

Formularz dokwalifikowania (sytuacje indywidualne do omówienia z SMPE)

 

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
21-11-2023 - 12:26

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.