Przed wyjazdem (https://cwm.p.lodz.pl/pl/mobilnosc-pracownikow/program-erasmus/erasmus-w-krajach-partnerskich-poza-ue/przed-wyjazdem)

Treść

W celu zgłoszenia swojej kandydatury na wyjazd do wybranej uczelni w Kraju Partnerskim, pracownik PŁ proszony jest o złożenie w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM następujących dokumentów:

  • Właściwego formularza  na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celu szkoleniowym,

Formularz na wyjazd w celu prowadzenie zajęć dydaktycznych_KA171 (https://cwm.p.lodz.pl/sites/default/files/Formularz-wyjazd-pracownika-prowadzenie-zajec_KA171_2022.docx)

Formularz na wyjazd w celu szkoleniowym_KA171 (https://cwm.p.lodz.pl/sites/default/files/Formularz-wyjazd-pracownika-szkolenie_KA171_2022.docx)

  • Potwierdzenia od uczelni przyjmującej o możliwości zrealizowania planowanej mobilności (np. email),
  • Wniosku o przyznanie dofinansowania Green Travel (w przypadku przyznanych środków).

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji (nie później niż 3 tygodnie przed planowaną mobilnością) pracownik zobowiązany jest do złożenia właściwego porozumienia o indywidualnym programie mobilności (Erasmus+ Staff Mobility Agreement):

Staff Mobility Agreement for Teaching_KA171 (https://cwm.p.lodz.pl/sites/default/files/Mobility-agreement-for-teaching-STA_OUT_2022_KA171.docx)

Staff Mobility Agreement for Training_KA171 (https://cwm.p.lodz.pl/sites/default/files/Mobility-agreement-for-training-STT_OUT_2022_KA171.docx)


Aby otrzymać dofinansowanie na wyjazd należy również złożyć podanie o wyjazd zagraniczny poprzez system SAPort (https://dwz.p.lodz.pl/dwz/index.do) oraz uzyskać wymagane akceptacje poprzez system EZD. 

Przed wyjazdem należy podpisać umowę finansową z Uczelnią, a następnie pobrać kartę ubezpieczenia z portalu WIKAMP (https://edu.p.lodz.pl/). Zalecana jest rejestracja w serwisie Odyseusz (https://odyseusz.msz.gov.pl/) prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W przypadku konieczności rezerwacji lub zakupu biletów lotniczych, prosimy o dokonywanie zakupu po uzyskaniu akceptacji wszystkich dokumentów przez osoby decyzyjne.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
04-01-2024 - 11:31

Source URL: https://cwm.p.lodz.pl/mobilnosc-pracownikow/program-erasmus/erasmus-w-krajach-partnerskich-poza-ue/przed-wyjazdem

List of links present in page