Treść

x

Nowa edycja programu Erasmus+ (2021-2027)  oferuje dodatkowe możliwości studenckich wyjazdów zagranicznych.

Student może skorzystać z krótkoterminowej mobilności za granicą na studia lub praktykę, trwającą od 5 do 30 dni i połączonej obowiązkowo z mobilnością wirtualną, przed lub po zakończeniu mobilności. W przypadku wyjazdów doktoranckich - komponent wirtualny jest opcjonalny. W przypadku wyjazdu na krótkoterminowe studia, student musi uzyskać min. 3 ECTS za zdobyte efekty kształcenia (wymóg ten nie dot. praktyk).

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków.

Wyjazdy krótkoterminowe to np. wyjazd na zorganizowane działanie typu BIP (Blended Intensive Program - rodzaj kursów intensywnych, szkoleń), szkoła letnia/zimowa lub inna krótka mobilność naukowa itp.

Oferty wyjazdów krótkoterminowych publikowane są naszym profilu FB - https://www.facebook.com/ErasmusPolitechnikaLodzka

Szczegółowe informacje dot. mobilności krótkoterminowej znajdują się w ZASADACH

Zał. nr 1 - kraje

Zał. nr 2 - stawki

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZED MOBILNOŚCIĄ:

podanie studenta

podanie doktoranta

Learning agreement for studies - STUDIA.docx

Learning agreement for traineeship - PRAKTYKA

Zał. nr 3 - wniosek Green Travel

oświadczenie o numerze konta.doc

ubezpieczenie: medyczne (karta EKUZ), OC i NNW

PO MOBILNOŚCI:

Zał. nr 4 - oświadczenie Green Travel

TRAINEESHIP CERTIFICATE - PRAKTYKA

CONFIRMATION OF STAY - STUDIA

TRANSCRIPT OF RECORDS - STUDIA

uznanie pobytu

 

Zmieniono
05-03-2024 - 14:50

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.