Treść

x

Nowa edycja programu Erasmus+ (2021-2027)  oferuje dodatkowe możliwości studenckich wyjazdów zagranicznych.

Student może skorzystać z krótkoterminowej mobilności za granicą na studia lub praktykę, trwającą od 5 do 30 dni i połączonej obowiązkowo z mobilnością wirtualną, przed lub po zakończeniu mobilności. W przypadku wyjazdów doktoranckich - komponent wirtualny jest opcjonalny. W przypadku wyjazdu na krótkoterminowe studia, student musi uzyskać min. 3 ECTS za zdobyte efekty kształcenia (wymóg ten nie dot. praktyk).

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły do wyczerpania środków.

Wyjazdy krótkoterminowe to np. wyjazd na zorganizowane działanie typu BIP (Blended Intensive Program - rodzaj kursów intensywnych, szkoleń), szkoła letnia/zimowa lub inna krótka mobilność naukowa itp.

Szczegółowe informacje dot. mobilności krótkoterminowej znajdują się w ZASADACH

Zał. nr 1 - kraje

Zał. nr 2 - stawki

DOKUMENTY DO POBRANIA:

podanie studenta

podanie doktoranta

Learning agreement for studies - STUDIA.docx

Learning agreement for traineeship - PRAKTYKA.docx

Zał. nr 3 - wniosek Green Travel

Zał. nr 4 - oświadczenie Green Travel

uznanie pobytu

 

Zmieniono
01-02-2023 - 08:51