Treść

Warunkiem udziału w kwalifikacji na wyjazdy pracowników jest złożenie do Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Formularza zgłoszeniowego, właściwego dla typu wyjazdu:

2. Pisemnego potwierdzenia od wybranej instytucji przyjmującej, (np. email) o możliwości zrealizowania planowanej mobilności.

3. Pisemnego uzasadnienia wyboru instytucji w przypadku wyjazdu do uczelni z państw trzecich niestowarzyszonych z programem;

4. Wniosku o przyznanie dofinansowania „Green Travel”, w przypadku chęci skorzystania z tego rodzaju wsparcia.


Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji, ale nie później niż 3 tygodnie przed planowaną mobilnością, pracownik zobowiązany jest złożyć do Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Erasmus+ Staff Mobility Agreement):

   2. Podanie o wyjazd zagraniczny:

   Pracownik składa podanie elektronicznie do Sekcji Mobilności Kadry (poprzez system SAPort) oraz poprzez system EZD wraz z wymaganymi akceptacjami.


   Przed samym wyjazdem, pozostaje jeszcze: 

   • podpisanie umowy finansowej w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ;
   • pobranie i wydrukowanie karty ubezpieczenia z portalu Wikamp dla pracowników PŁ;
   • zarejestrowanie się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

   W sytuacji konieczności rezerwacji biletów lotniczych lub noclegów, prosimy o dokonywanie zakupu dopiero po akceptacji wszystkich ww. dokumentów przez osoby decyzyjne.


   Zalecenia dla podróżujących za granicę

   Przed każdym wyjazdem pracownik zobowiązany jest sprawdzić zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące podróży zagranicznych do poszczególnych krajów. Należy zapoznać się z aktualnymi informacjami na temat sytuacji epidemiologicznej w kraju docelowym oraz z obowiązującymi warunkami wjazdu do kraju docelowego z terytorium RP.

   Przed planowanym powrotem pracownik zobowiązany jest także sprawdzić zasady dla osób przybywających do Polski:

   z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji

   spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji

   Zmieniono
   06-03-2023 - 13:23

   Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.