Treść

Jeśli Jednostka PŁ współpracuje z uczelnią zlokalizowaną w Kraju Partnerskim Erasmus+ i chciałaby rozwijać tę współpracę poprzez mobilność studentów oraz pracowników, powinna zgłosić propozycję współpracy z wybraną uczelnią do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM.

Na przełomie każdego roku, w okresie listopad – styczeń, Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych przygotowuje kolejny wniosek Politechniki Łódzkiej dotyczący wymiany akademickiej pracowników i studentów z Krajami Partnerskimi do konkursu w ramach Programu Erasmus+ (Akcja1).

Projekt wzajemnej mobilności z Krajami Partnerskimi przewiduje możliwość sfinansowania w skali uczelni udziału kilkunastu studentów w semestralnym programie wymiany oraz kilkunastu pracowników w tygodniowych wyjazdach/przyjazdach szkoleniowych lub w celu prowadzenia zajęć. Wskazane jest kontynuowanie i poszerzenie wymiany akademickiej z uczelniami w krajach, z którymi Politechnika Łódzka już współpracuje w ramach programu mobilności Erasmus+, jednakże zachęcamy Państwa do składania propozycji nawiązania współpracy także z nowymi partnerami w innych państwach świata (w szczególności o znaczeniu strategicznym dla PŁ).

Pracownik PŁ zgłaszający uczelnię partnerską do współpracy powinien:

  • posiadać zgodę kierownika swojej macierzystej jednostki dla proponowanej współpracy,
  • być przygotowanym do podjęcia roli koordynatora akademickiego współpracy z daną uczelnią zagraniczną w ramach programu Erasmus+,
  • podjąć z SMPE współpracę w zakresie przygotowania wniosku do Narodowej Agencji o finansowanie mobilności z daną uczelnią, tzn. wspólnie z partnerem zagranicznym przygotować informacje do wniosku dotyczące dotychczasowej współpracy i planów na jej rozwój.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Sekcją Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM, tel. (42) 638 38 72 (lub 73/74/75).

Zmieniono
27-08-2020 - 10:49

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.