Treść

Program Fulbright

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych.

Celem programów Komisji Fulbrighta jest rozwijanie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W ramach programu oferowane są m.in:

  • stypendia dla polskich studentów i doktorantów na odbycie studiów w Stanach Zjednoczonych,
  • stypendia dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej w uczelniach w Stanach Zjednoczonych,
  • stypendia dla amerykańskich studentów i absolwentów na odbycie studiów i prowadzenie badań w polskich uczelniach,
  • wsparcie krótkoterminowego pobytu specjalisty ze Stanów Zjednoczonych w polskiej instytucji i wspólną realizację projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną na wyjazd do USA. Więcej informacji na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

 

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

DAAD jest organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec, która oferuje polskim doktorantom i naukowcom pobyty badawcze w niemieckich uczelniach i instytucjach naukowych.

Więcej informacji na stronie DAAD

Zmieniono
20-02-2024 - 14:21

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.