Treść

Programy Fulbrighta

Celem programów Komisji Fulbrighta jest rozwijanie współpracy naukowej i kulturalnej pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. W ramach programu oferowane są m.in:

  • stypendia dla polskich studentów i doktorantów na odbycie studiów w Stanach Zjednoczonych,
  • stypendia dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na prowadzenie działalności badawczej i dydaktycznej w uczelniach w Stanach Zjednoczonych,
  • stypendia dla amerykańskich studentów i absolwentów na odbycie studiów i prowadzenie badań w polskich uczelniach,
  • wsparcie krótkoterminowego pobytu specjalisty ze Stanów Zjednoczonych w polskiej instytucji i wspólną realizację projektu.

Więcej informacji na stronie https://fulbright.edu.pl/

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)

DAAD jest organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Republiki Federalnej Niemiec, która oferuje polskim doktorantom i naukowcom pobyty badawcze w niemieckich uczelniach i instytucjach naukowych.

Więcej informacji na stronie https://www.daad.pl/pl/

Zmieniono
20-01-2020 - 10:28