Treść

W przypadku konieczności zmiany programu studiów podczas pobytu w uczelni zagranicznej, należy wypełnić część Learning Agreement for Studies "During the mobility".

Zmiany muszą zostać uzgodnione z Koordynatorem Wydziałowym danej Umowy oraz Koordynatorem Wydziałowym studiów/kierunku oraz przesłane do akceptacji na Politechnikę Łódzką w pierwszych tygodniach wymiany.

 

Osoba do kontaktu: mgr Aleksandra Szmurlik, tel. +48 42 638 38 72

Zmieniono
07-04-2022 - 13:07