Treść

Na studia w ramach programu Erasmus+ można wyjechać do:

  • krajów programu: kraje UE oraz Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Serbia;
  • krajów partnerskich: kraje poza UE.

Możesz wyjechać na Erasmusa, jeśli:

  • jesteś studentem PŁ;
  • znasz język obcy, w którym będą prowadzone studia.

Dlaczego warto wyjechać na studia?

  • rozwijasz się naukowo;
  • zdobywasz doświadczenie;
  • doskonalisz znajomość języków obcych;
  • masz lepsze perspektywy na rynku pracy;
  • zyskujesz niezależność i pewność siebie;
  • poznajesz nowe kultury.

 

Zmieniono
02-02-2021 - 14:13