Treść

erasmus

 

 

Na studia w ramach programu Erasmus+ można wyjechać do:

  • krajów programu: kraje UE oraz Turcja, Macedonia, Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Serbia
  • krajów partnerskich: kraje poza UE.

Na praktyki można wyjechać w ramach programu Erasmus+ do krajów programu:

  • w trakcie studiów
  • po studiach (kwalifikacja jest konieczna w trakcie trwania studiów).

 

Zmieniono
11-12-2019 - 14:34