Treść

ILN

 

 

 

 

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji.

Obszary priorytetowe wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

  • edukacja włączająca,
  • zarządzanie w sektorze edukacji,
  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,
  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,
  • rozwój poradnictwa zawodowego,
  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Nabór wniosków odbywa się w ramach czterech komponentów:

  • Profesjonalny rozwój kadr (wizyty studyjne, intensywne szkolenia)
  • Mobilność w szkolnictwie wyższym
  • Współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego
  • Współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji

Operatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej informacji na stronie http://education.org.pl/

Zmieniono
13-09-2019 - 10:46