Treść

EEA grants

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami w obszarze edukacji.

Obszary priorytetowe wspierające realizację celów Programu Edukacja to:

  • edukacja włączająca,

  • zarządzanie w sektorze edukacji,

  • rozwój kultury jakości w sektorze edukacji, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości,

  • rozwój i promocja sektora VET, z uwzględnieniem dualnego systemu nauczania oraz współpraca instytucji kształcenia zawodowego z pracodawcami,

  • rozwój poradnictwa zawodowego,

  • edukacja dotycząca systemu opieki społecznej nad dziećmi („child welfare education”).

Nabór wniosków odbywa się w ramach czterech komponentów:

1. Profesjonalny rozwój kadry

2. Mobilność w szkolnictwie wyższym

3. Współpraca instytucjonalna - kształcenie zawodowe

4. Współpraca instytucjonalna.

Operatorem Programu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej informacji na stronie Programu

Zmieniono
31-10-2022 - 08:01

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.