Treść

Kraje Partnerskie to kraje spoza Unii Europejskiej, które mogą uczestniczyć w określonych działaniach programu Erasmus+ zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków.

Są to kraje praktycznie całego świata, podzielone na regiony.
Pracownicy Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o udział oraz finansowanie mobilności w ramach projektów realizowanych przez Politechnikę Łódzką przy współpracy z wybranymi uczelniami Krajów Partnerskich.

Zapraszamy Pracowników Politechniki Łódzkiej do zapoznania się z:

  • ofertą stypendiów na wyjazdy w celach szkoleniowych lub w celu prowadzenia zajęć do uczelni w wybranych Krajach Partnerskich Erasmus+
  • harmonogramem kwalifikacji otwartych w ramach mobilności z uczelniami w Krajach Partnerskich na PŁ
  • dokumentami, które należy przygotować i złożyć przed wyjazdem 
  • dokumentami, które należy złożyć po powrocie
  • możliwością zgłoszenia propozycji współpracy z nową uczelnią z Kraju Partnerskiego
     
Zmieniono
25-06-2021 - 15:13

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.