Treść

Student zainteresowany wyjazdem do uczelni w Kraju Partnerskim powinien sprawdzić dostępność miejsc w danym roku akademickim. Dostępność ta znana jest w październiku każdego roku.

  • Student zgłasza się do wyznaczonego Koordynatora Wydziałowego danej umowy z uczelnią w Kraju Partnerskim (lub do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych, jeśli nie ma wyznaczonego koordynatora wydziałowego umowy). Kwalifikacja studentów na wyjazd jest prowadzona przez Koordynatorów Wydziałowych umów.

Każdy student zakwalifikowany do udziału w mobilności Erasmus+ wypełnia i składa w Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych następujące dokumenty opatrzone podpisem zainteresowanych stron:

Osoba do kontaktu: mgr Aleksandra Szmurlik, tel. +48 42 638 38 72

Zmieniono
31-03-2022 - 11:56