Treść

Globalizacja powoduje szybkie zmiany we wszystkich aspektach badań i rozwoju, korzystnie wpływa na współpracę międzynarodową, ale jednocześnie zwiększa konkurencję między uczelniami.

Procesy globalizacyjne powodują, że uczelnie chcą być rozpoznawalne na świecie. Tę rozpoznawalność zyskują m.in. poprzez rankingi. Choć mówi się o tym, że są niemiarodajne i niesprawiedliwe, to jednak wpływają na wizerunek szkół wyższych i budzą coraz większe zainteresowanie szerokiej opinii publicznej.

Coraz więcej młodych ludzi planuje odbyć studia poza własnym krajem, a rankingi międzynarodowe stają się często wykorzystywanym przez nich narzędziem pomagającym podjąć im decyzję dotyczącą wyboru uczelni. Pozwalają bowiem porównać ze sobą uczelnie według wybranych kryteriów.

Większość popularnych rankingów, zwłaszcza tych o zasięgu światowym, opiera się na mierzalnych ilościowo wskaźnikach, z których każdy ma przypisaną wagę uwzględnianą w całościowej ocenie. Drugim najczęściej spotykanym elementem oceny jest badanie reputacji uczelni zarówno wśród samej kadry naukowej, jak i pracodawców.

Za najpopularniejsze rankingi o zasięgu światowym uznaje się:

  • Academic Ranking of World Universities (ARWU),
  • Times Higher Education World University Ranking (THE),
  • QS World University Ranking (QS),
  • US News Best Global Universities Rankings (US News).

Za najbardziej rozpoznawalny uchodzi publikowany od 2003 roku Academic Ranking of World Universities (tzw. Ranking Szanghajski), który stał się symbolem prestiżowego rankingu międzynarodowego dla szkolnictwa wyższego.

 

Zmieniono
20-10-2020 - 19:43

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.