Treść

Zadaniem Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM jest m.in. koordynacja działań Politechniki Łódzkiej w zakresie aplikowania i realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym w szczególności w ramach programów Erasmus+, NAWA, Edukacja (EOG) i in.

Jednostki PŁ oraz pracownicy uczelni, którzy planują złożenie wniosku w ww. konkursach proszeni są o kontakt z Sekcją tel. (42) 638 38 73 (72).

Wnioski w ramach konkursów Erasmus+

W celu uzyskania podpisu władz uczelni na dokumentach aplikacyjnych w ramach konkursów Erasmus+ należy minimum 2 tygodnie przed końcem terminu konkursu dostarczyć do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM (osobiście lub mailowo na adres malgorzata.jarczynska@p.lodz.pl):

  • Declaration of Honour (dla projektów koordynowanych przez PŁ) lub Mandate (dla projektów, w których PŁ jest partnerem)
  • opis projektu (na formularzu lub załączając cały wniosek).

Dokumenty zostaną przekazane władzom PŁ do podpisu za pośrednictwem Sekcji. Osoba składająca wniosek powinna również potwierdzić Sekcji (mailowo) fakt złożenia wniosku.

Zmieniono
18-06-2020 - 10:51