Treść

Zadaniem Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM jest m.in. koordynacja działań Politechniki Łódzkiej w zakresie aplikowania i realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym w szczególności w ramach programów Erasmus+, NAWA, Edukacja (EOG) i in.

Jednostki PŁ oraz pracownicy uczelni, którzy planują złożenie wniosku w ww. konkursach proszeni są o kontakt z Sekcją tel. (42) 638 38 73 (72).

Wnioski w ramach konkursów Erasmus+

W celu uzyskania podpisu władz uczelni na dokumentach aplikacyjnych w ramach konkursów Erasmus+ należy minimum 2 tygodnie przed końcem terminu konkursu dostarczyć do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM (osobiście lub mailowo na adres malgorzata.jarczynska@p.lodz.pl):

  • Declaration of Honour (dla projektów koordynowanych przez PŁ) lub Mandate (dla projektów, w których PŁ jest partnerem)
  • opis projektu ( na formularzu lub załączając cały wniosek).

Dokumenty zostaną przekazane władzom PŁ do podpisu za pośrednictwem Sekcji. Osoba składająca wniosek powinna również potwierdzić Sekcji (mailowo) fakt złożenia wniosku.

Zmieniono
27-08-2020 - 11:05

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.