Treść

Zadaniem Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM jest m.in. koordynacja działań Politechniki Łódzkiej w zakresie aplikowania i realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, w tym w szczególności w ramach programów Erasmus+, NAWA, Edukacja (EOG) i in.

Jednostki PŁ oraz pracownicy uczelni, którzy planują złożenie wniosku w ww. konkursach proszeni są o przekazanie informacji (zawierającej tytuł projektu, nazwę konkursu, dane osoby do kontaktu na PŁ w sprawie wniosku) do Sekcji: eduprojects@info.p.lodz.pl tel. 638 38 73 (72).

Wnioski w ramach konkursów Erasmus+

W celu uzyskania podpisu władz uczelni na dokumentach aplikacyjnych w ramach konkursów Erasmus+ należy minimum 2 tygodnie przed końcem terminu konkursu dostarczyć do Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM (mailowo lub osobiście):

  • Declaration of Honour (dla projektów koordynowanych przez PŁ) lub Mandate (dla projektów, w których PŁ jest partnerem)
  • opis projektu (na formularzu lub załączając cały wniosek).

Dokumenty zostaną przekazane władzom PŁ do podpisu przez Sekcję. Osoba składająca wniosek powinna również potwierdzić Sekcji (mailowo) fakt złożenia wniosku.

Zmieniono
20-01-2020 - 10:39