Treść

logo

Z dniem 1 października 2017 roku rozpoczęła działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), której głównym zadaniem jest inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych, upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego poza granicami Polski.

Oferta programów NAWA skierowana jest do naukowców, doktorantów i studentów, obywateli polskich i obcokrajowców, a także uczelni, jednostek naukowych PAN i polskich instytutów badawczych.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat programów NAWA:

  • NAWA dla Naukowców i Doktorantów
  • NAWA dla Studentów Polskich
  • NAWA dla Studentów Zagranicznych
  • NAWA dla instytucji
  • Programy Język Polski

Więcej informacji na stronach NAWA (https://nawa.gov.pl/)

Zmieniono
18-11-2022 - 12:03

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.