Treść

Zgodnie ze strategią internacjonalizacji uczelni, Politechnika Łódzka kładzie duży nacisk na pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych oraz podnoszenie pozycji uczelni w rankingach akademickich - zarówno tych polskich, jak i międzynarodowych.

Od momentu powstania Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, te działania realizuje Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych SARM. W ciągu ostatnich dwóch lat w Uczelni rozpoczęto 16 procesów akredytacyjnych (13 akredytacji programowych i 3 akredytacje instytucjonalne) i zwiększono jej widzialność w rankingach - instytucjonalnych i dziedzinowych. 

Zmieniono
10-01-2020 - 10:52