Treść

Zgodnie ze swoją strategią internacjonalizacji, Politechnika Łódzka kładzie duży nacisk na pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych oraz podnoszenie pozycji uczelni w rankingach akademickich - zarówno tych polskich, jak i międzynarodowych.

Od momentu powstania Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, te działania realizuje Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych (SARM). W ciągu trzech ostatnich lat zwiększono widzialność Uczelni w rankingach międzynarodowych i rozpoczęto 22 procesy akredytacyjne (większość z nich już zakończono, wszystkie oceny zakończyły się przyznaniem akredytacji). Uczelnia jest w tym obszarze bardzo aktywna, o czym świadczy m.in. fakt, że to właśnie Politechnika Łódzka pozyskała finansowanie dla największej ilości wniosków spośród wszystkich polskich uczelni w projekcie MNiSW "Akredytacje zagraniczne". 

Zmieniono
26-02-2021 - 14:55

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.