Treść

Zgodnie ze swoją strategią internacjonalizacji, Politechnika Łódzka kładzie duży nacisk na pozyskiwanie akredytacji międzynarodowych oraz podnoszenie pozycji uczelni w rankingach akademickich - zarówno tych polskich, jak i międzynarodowych.

Od momentu powstania Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ, te działania realizuje Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych (SARM). W ciągu ostatnich dwóch lat w Uczelni rozpoczęto 21 procesów akredytacyjnych (16 akredytacji programowych i 5 akredytacji instytucjonalnych) i zwiększono jej widzialność w międzynarodowych rankingach instytucjonalnych i dziedzinowych. Uczelnia jest w tym obszarze bardzo aktywna, o czym świadczy m.in. w fakt, że to właśnie Politechnika Łódzka pozyskała finansowanie dla największej ilości wniosków spośród wszystkich polskich uczelni w projekcie MNiSW "Akredytacje zagraniczne". 

Zmieniono
31-07-2020 - 14:22