Treść

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Andersa


Program stypendialny skierowany do cudzoziemców polskiego pochodzenia z wybranych krajów, oferuje odbycie studiów wyższych w Polsce (I, II i III stopnia oraz studiów jednolitych) oraz poprawę znajomości języka polskiego.
Więcej informacji na stronie programu

 

Program stypendialny im. Stefana Banacha


Program skierowany do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz Krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan), umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Więcej informacji na stronie programu

 

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza


Celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się (Angola, Chile, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Wietnam) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ich obywateli. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia w Polsce w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Studia poprzedzone są kursem przygotowawczym języka polskiego.
Więcej informacji na stronie programu

 

Program stypendialny Poland My First Choice


Program ma na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z wybranych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym.
Więcej informacji na stronie programu

 

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej


Programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.
Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Więcej informacji na stronie programu

Zmieniono
17-05-2020 - 19:20