Treść

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Andersa


Program stypendialny skierowany do cudzoziemców polskiego pochodzenia, oferuje odbycie studiów wyższych w Polsce (I, II i III stopnia oraz studiów jednolitych) oraz poprawę znajomości języka polskiego.
Więcej informacji na stronie programu

 

Program stypendialny im. Stefana Banacha


Program skierowany do cudzoziemców z krajów Albania, Angola, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Czarnogóra,  Etiopia, Filipiny, Gruzja, Indie, Indonezja, Irak, Iran, Jordania, Kazachstan, Kenia, Kolumbia, Liban, Macedonia Północna, Meksyk, Mołdawia,  Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Serbia, Tanzania, Tunezja, Ukraina, Uzbekistan, Wietnam. Umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
Więcej informacji na stronie programu

 

Program stypendialny Poland My First Choice


Program ma na celu zachęcenie zdolnej młodzieży z wybranych krajów do podejmowania studiów na najlepszych polskich uczelniach. Program oferuje możliwość odbycia studiów II stopnia w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych i niepublicznych na wszystkich kierunkach prowadzonych przez jednostki o najwyższym poziomie naukowym.
Więcej informacji na stronie programu

 

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej


Programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Meksyk, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.
Celem Programu jest zwiększenie stopnia internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego oraz stworzenie możliwości nawiązania bądź pogłębienia już istniejącej współpracy akademickiej pomiędzy polskimi i zagranicznymi instytucjami systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Więcej informacji na stronie programu

Zmieniono
21-04-2021 - 12:33

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.