Treść

Rekrutacja

Jak przygotować się do rekrutacji? Kilka dobrych rad:

W systemie rekrutacji www.mobility.p.lodz.pl dostępne będą umowy wszystkich wydziałów. Możesz skorzystać z tych, które obejmują wymianę w ramach Twojej dziedziny studiów.
Sprawdź OBOWIĄZKOWO język studiowania na stronie internetowej uczelni partnerskiej dla wybranych przedmiotów i uzyskaj wymagany certyfikat.

Znajdź informacje o aktualnych programach studiów na stronie internetowej uczelni zagranicznej.

 • Zgłoś się do Koordynatora Programu Studiów

Zgłoś się do Koordynatora Twojego Programu Studiów w PŁ, aby uzyskać  informacje na temat efektów kształcenia koniecznych do uzyskania na Twoim kierunku podczas studiów w uczelni zagranicznej. Ustal z Koordynatorem Programu, czy zdobędziesz wskazane efekty kształcenia w uczelni, na którą chcesz wybrać podczas rekrutacji.

 • Prześlij zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach na rzecz PŁ

Jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ, prześlij dokumenty potwierdzające do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl) w trakcie trwania rekrutacji, żeby uzyskać dodatkowe punkty z oceny subiektywnej.

Nie posiadasz potwierdzenia znajomości języka obcego?

Egzaminy językowe odbędą się w Centrum Językowym PŁ. 

Terminy zapisów będą podane w odpowiednim czasie i odbywają się poprzez stronę CJ PŁ

Uwaga! Jeśli miałeś/aś już certyfikację z wymaganego języka w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat z tego języka - nie musisz podchodzić do egzaminu w CJ.

 

Posiadasz certyfikat zewnętrzny (poza Centrum Językowym PŁ)?

Poniżej znajdziesz przeliczniki punktów do kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+

Certyfikaty z języka angielskiego

Certyfikaty z języka francuskiego

Certyfikaty z języka hiszpańskiego

Certyfikaty z języka niemieckiego

Certyfikaty z języka włoskiego


Aplikacja

Co należy zrobić po zakwalifikowaniu na studia Erasmus+?

1. Zobacz ogólną prezentację

 Zakwalifikowałeś się? Co dalej - prezentacja

2. Zapoznaj się z procedurą aplikacyjną w uczelni zagranicznej:

Sprawdź: terminy (deadlines), sposób aplikacji (poprzez email/platforma online) oraz wszystkie wymagane dokumenty przez uczelnię partnerską.

Pamiętaj - dostarcz dokumenty przed DEADLINE'M uczelni partnerskiej !

3. Wypełnij i prześlij dokumenty aplikacyjne

Kod dziedziny (field of education) możesz sprawdzić tutaj : Kierunki z kodami dziedzin ISCED.
 

4. Dostarcz dokumenty

 • komplet ww.dokumentów do Sekcji Mobilności Studenckiej (SMS) na adres erasmus@info.p.lodz.pl (wszyscy studenci) oraz do dziekanatu wydziału macierzystego (studenci wydziałowi, poza IFE)
 • Dokumenty przesyłane są przez studenta do uczelni zagranicznej przed wyznaczonym deadline'm tej uczelni. Należy przesłać komplet wszystkich wymaganych dokumentów przez uczelnię partnerską. 

5. Pozostań w kontakcie z uczelnią zagraniczną - jeśli masz trudności w uzyskaniu wszystkich podpisów w PŁ - poinformuj o tym uczelnię zagraniczną oraz wyślij brakujący dokument gdy tylko będzie to możliwe.
Uczelnia zagraniczna może w tym czasie poprosić Cię o inne/dodatkowe dokumenty bądź rejestrację on-line. Sprawdzaj pocztę studencką regularnie. 

Podsumowaniem pomyślnej kwalifikacji w uczelni zagranicznej będzie otrzymanie listu lub e-maila akceptacyjnego.

6. Zapoznaj się z dokumentami

7. Dostarcz list akceptacyjny

Przekaż list/e-mail akceptacyjny z konkretnymi datami pobytu otrzymany z uczelni zagranicznej na adres erasmus@info.p.lodz.pl.

W przypadku braku dokładnej daty rozpoczęcia lub zakończenia pobytu w liście akceptacyjnym znajdź na stronie uczelni zagranicznej i prześlij do biura SMS link do strony internetowej/załącznik z harmonogramem roku akademickiego/informację otrzymaną w e-mailu z uczelni.

Uwaga: W podawanych datach sugerujemy uwzględnienie również spotkań informacyjnych, np."welcome days" lub "orientation sessions", jeśli takie wydarzenia planowane są w uczelni zagranicznej i będziesz w nich uczestniczyć.
(Czas rzeczywistego pobytu za granicą musi zostanie potwierdzony po zakończonej mobilności w zaświadczeniu o pobycie (Confirmation of stay) lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez instytucję przyjmującą.)

8. Podpisz umowę Erasmus+

 • Po dostarczeniu listu akceptacyjnego z konkretnymi datami pobytu z uczelni zagranicznej do SMS,zostanie przygotowana umowa finansowa oraz przesłana na email studencki na 2-3 tygodnie przed początkiem mobilności
 • Przeczytaj dokładnie umowę i podpisz własnoręcznie
 • Dostarcz umowę do biura SMS (w dwóch podpisanych przez Ciebie oryginalnie egzemplarzach). Biuro przekaże umowę do podpisu Prorektora.
   

9. Wprowadź na platformie mobility.p.lodz.pl:

 • nr karty EKUZ;
 • nr polisy NNW i OC; (polisa ważna na cały czas pobytu w kraju wyjazdu)
 • nr konta bankowego w EUR !

10. Dodatkowe informacje

 • Zalecamy zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Sprawdź zasady legalizacji pobytu.

11. Jeśli jesteś studentem "o mniejszych szansach", masz prawo otrzymać dodatkową kwotę wsparcia

 • Jeśli posiadasz decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego, dostarcz dokument do SMS w ciągu 30 dni od otrzymania wyników kwalifikacji (co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem);
 • jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dostarcz do biura SMS w ciągu 30 dni (co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem) od otrzymania wyników kwalifikacji samodzielnie przygotowane oświadczenie. Masz także prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (w tym celu wypełnij wniosek i przyjdź do biura SMS co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem).
  Dokumenty uprawniające: wypełnij wniosek i dostarcz do biura SMS co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem.

12. Możesz skorzystać z dodatkowego dofinansowania na wsparcie kosztów podróży niskoemisyjnymi środkami transportu: „Green Travel” to podróż, która w obie strony odbywa się z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu, takich jak: pociąg, autobus lub współdzielenie samochodu na zasadach carpooling (wspólny przejazd samochodem osób podróżujących w indywidualnych celach na tej samej trasie). „Green Travel” nie obejmuje podróży samolotem, promem, łodzią ani podróży samochodem w pojedynkę, w takiej sytuacji przysługuje jednorazowe dofinansowanie w wysokości 50 euro na podróż oraz możliwość dodatkowego wsparcia indywidualnego na dni podróży (do 4 dni). Decyzja o liczbie dni z dodatkowym wsparciem finansowym jest podejmowana przez Biuro SMS indywidualnie dla każdej mobilności.

 

Zasady wyjazdów na studia_2023 PROJEKT ERASMUS 2023 (obowiązujące od sem.letniego 2023/24)

Erasmus_Załącznik_1_stawki stypendialne

Erasmus_Załącznik_2 Wniosek GT

Erasmus_Załącznik nr 3 do zasad - oświadczenie GT

Erasmus_Załącznik nr 5 - przelicznik ocen z języka obcego

Erasmus_Załącznik nr 6 - przelicznik dodatkowych osiągnięć do oceny subiektywnej

 

 

 

Zasady dotyczące wyjazdów na studia - PROJEKT ERASMUS 2022 (obowiązujące od sem.letniego 2022/23)

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 2 do zasad - wniosek studenta o przyznanie dofinansowania Green Travel (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 3 do zasad - oświadczenie studenta o przyznanie dofinansowania Green Travel (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 4 - harmonogram rekrutacji (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 5 - przelicznik ocen z języka obcego (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 6 do zasad - przelicznik dodatkowych osiągnięć do oceny subiektywnej (projekt Erasmus 2022)

 

 

 

Zmieniono
16-02-2024 - 11:15

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.