Treść

Rekrutacja

Jak przygotować się do rekrutacji? Kilka dobrych rad:

W systemie rekrutacji www.mobility.p.lodz.pl dostępne będą umowy wszystkich wydziałów. Możesz skorzystać z tych, które obejmują wymianę w ramach Twojej dziedziny studiów. 

Znajdź informacje o aktualnych programach studiów na stronie internetowej uczelni zagranicznej.

 • Zgłoś się do Opiekuna Umowy i Koordynatora Programu Studiów

Od Opiekuna Umowy dowiesz się więcej o studiach w danej uczelni oraz otrzymasz ocenę subiektywną, bez której rekrutacja nie będzie możliwa.

Zgłoś się również do Koordynatora Twojego programu studiów w PŁ, aby uzyskać  informacje na temat efektów kształcenia koniecznych do uzyskania na Twoim kierunku podczas studiów w uczelni zagranicznej.

Ustal z Koordynatorem Programu, czy zdobędziesz wskazane efekty kształcenia w uczelni, na którą chcesz wybrać podczas rekrutacji.

 

Nie posiadasz potwierdzenia znajomości języka obcego?

Od 08.03.2021 do 12.03.2021 odbędą się egzaminy językowe Erasmus+ w Centrum Językowym PŁ. 

Zapisy do 04.03.2021 poprzez stronę CJ PŁ

Uwaga! Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu.

 

Posiadasz certyfikat zewnętrzny (poza Centrum Językowym PŁ)?

Poniżej znajdziesz przeliczniki punktów do kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+

Certyfikaty z języka angielskiego

Certyfikaty z języka francuskiego

Certyfikaty z języka hiszpańskiego

Certyfikaty z języka niemieckiego

Certyfikaty z języka włoskiego


Aplikacja

Co należy zrobić po zakwalifikowaniu na studia Erasmus+?

1. Zobacz ogólną prezentację

Prezentacja - Co należy zrobić po zakwalifikowaniu na studia Erasmus+ ?

2. Zapoznaj się z procedurą aplikacyjną w uczelni zagranicznej

Sprawdź: terminy (deadline), aplikacja online, dodatkowe dokumenty.

3. Wypełnij dokumenty aplikacyjne

UWAGA: z powodu sytuacji epidemiologicznej prosimy o przesłanie wypełnionych przez Państwa dokumentów bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za ich podpisanie w PŁ drogą mailową:

Kod dziedziny (field of education) możesz sprawdzić tutaj.

Przed wyjazdem przygotuj i wydrukuj tylko część "Before the mobility". Treść skonsultuj obowiązkowo z Koordynatorem programu studiów w PŁ. W przypadku zmian programu podczas pobytu w uczelni zagranicznej, skorzystaj z części "During the mobility" - dokument wypełnij po konsultacjach z koordynatorem programu PŁ i wyślij do akceptacji do PŁ w pierwszych tygodniach wymiany. 

UWAGA! Jeśli w uczelni zagranicznej obowiązuje inny formularz LAS - upewnij się, że zawiera on również część z Tabelą B (nie ma wówczas konieczności wypełniania wzoru PŁ). 

4. Uzyskaj podpisy (drogą elektroniczną)

5. Dostarcz dokumenty

UWAGA: ze względu na zaistniałą sytuację proszę przesłać komplet dokumentów aplikacyjnych bezpośrednio do uczelni zagranicznej oraz do PŁ drogą mailową. 

 • komplet do Dziekanatu (nie dotyczy studentów IFE);
 • komplet do Sekcji Mobilności Studenckiej (erasmus@info.p.lodz.pl) przed deadlinem w uczelni zagranicznej (dotyczy wszystkich studentów)
 • Dokumenty wysyłane są elektronicznie przez studenta do uczelni zagranicznej przed jej deadline'm lub pocztą przez PŁ (jeśli jest to wymagane, dokumenty papierowe będą wysyłane w późniejszym terminie). Należy przesłać komplet wymienionych wyżej dokumentów (bez podania o zgodę na wyjazd). Jeśli uczelnia zagraniczna wymaga dodatkowych dokumentów - to wysłanie ich jest również obowiązkowe. 

6. Pozostań w kontakcie z uczelnią zagraniczną - jeśli masz trudności w uzyskaniu wszystkich podpisów w PŁ - poinformuj o tym uczelnię zagraniczną oraz wyślij brakujący dokument gdy tylko będzie to możliwe. 

Uczelnia zagraniczna może w tym czasie poprosić Cię o inne/dodatkowe dokumenty bądź rejestrację on-line. Sprawdzaj pocztę studencką regularnie. 

Podsumowaniem pomyślnej kwalifikacji w uczelni zagranicznej będzie list lub e-mail akceptacyjny. 

7. Zapoznaj się z dokumentami

8. Dostarcz list akceptacyjny

Dostarcz list akceptacyjny/e-mail akceptacyjny z konkretnymi datami pobytu otrzymany z uczelni zagranicznej do SMS lub na adres erasmus@info.p.lodz.pl.

W przypadku braku dokładnej daty rozpoczęcia lub zakończenia pobytu w liście akceptacyjnym znajdź na stronie uczelni zagranicznej i prześlij do SMS link do strony internetowej/załącznik z harmonogramem roku akademickiego/informację otrzymaną w e-mailu z uczelni.

Uwaga: W podawanych datach sugerujemy uwzględnienie również spotkań informacyjnych (np."welcome days" lub "orientation sessions"), jeśli takie wydarzenia planowane są w uczelni zagranicznej i będziesz w nich uczestniczyć.

W roku akademickim 2020/2021 stypendium będzie przysługiwało uczestnikowi na czas rzeczywistego pobytu za granicą, nawet jeśli studia będą realizowane w formie on-line. Informacja o formie prowadzenia zajęć jest niezbędna do przygotowania umowy wyjazdowej.

Czas rzeczywistego pobytu za granicą musi zostać potwierdzony w dokumencie stanowiącym wykaz osiągnięć (zaliczeń), w zaświadczeniu o pobycie lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez instytucję przyjmującą po zakończonej mobilności. 

 

9. Podpisz umowę Erasmus+

 • Umowa zostanie wystawiona w systemie mobility.p.lodz.pl po dostarczeniu listu akceptacyjnego z konkretnymi datami pobytu z uczelni zagranicznej do SMS
 • Otrzymasz powiadomienie na e-mail PŁ z systemu mobility.p.lodz.pl. Przeczytaj dokładnie umowę i wypełnij odpowiednie pola!
 • Dostarcz do biura SMS umowy Erasmus+ (w dwóch podpisanych egzemplarzach).

10. Wypełnij test językowy OLS

Wypełnij obowiązkowy językowy test online w systemie OLS.

Dodatkowo, możesz wziąć udział w kursie językowym OLS (EN, FR, DE, ES, IT i inne).

Wskazówki - testy i kursy OLS(Online Linguistic Support)

11. Wprowadź na stronie mobility.p.lodz.pl:

 • nr karty EKUZ - w celu wyrobienia karty przedstaw podpisaną umowę wraz z jej kopią w NFZ;
 • nr polisy NNW i OC;
 • nr konta bankowego w euro (PO WER – konto złotówkowe).

12. Dodatkowe informacje

 • Zarejestruj się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Sprawdź zasady legalizacji pobytu .

Jeśli jesteś studentem ze specjalnymi potrzebami to masz prawo otrzymać dodatkową kwotę wsparcia. W tym celu wypełnij wniosek ze strony i przyjdź do biura SMS co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego

Zmieniono
24-03-2021 - 14:48