Treść

Rekrutacja

Jak przygotować się do rekrutacji? Kilka dobrych rad:

W systemie rekrutacji www.mobility.p.lodz.pl dostępne będą umowy wszystkich wydziałów. Możesz skorzystać z tych, które obejmują wymianę w ramach Twojej dziedziny studiów.
Sprawdź OBOWIĄZKOWO język studiowania na stronie internetowej uczelni partnerskiej dla wybranych przedmiotów i uzyskaj wymagany certyfikat do celów rekrutacji.

Znajdź informacje o aktualnych programach studiów na stronie internetowej uczelni zagranicznej.

 • Zgłoś się do Koordynatora Programu Studiów

Zgłoś się do Koordynatora Twojego Programu Studiów w PŁ, aby uzyskać  informacje na temat efektów kształcenia koniecznych do uzyskania na Twoim kierunku podczas studiów w uczelni zagranicznej. Ustal z Koordynatorem Programu, czy zdobędziesz wskazane efekty kształcenia w uczelni, na którą chcesz wybrać podczas rekrutacji.

 • Prześlij zaświadczenia o dodatkowych osiągnięciach na rzecz PŁ

Jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ, prześlij dokumenty potwierdzające do Biura SMS (erasmus@info.p.lodz.pl), żeby uzyskać dodatkowe punkty z oceny subiektywnej.

Nie posiadasz potwierdzenia znajomości języka obcego?

Egzaminy językowe odbędą się w Centrum Językowym PŁ. 

Terminy zapisów będą podane w odpowiednim czasie i odbywają się poprzez stronę CJ PŁ

Uwaga! Jeśli miałeś/aś już certyfikację z wymaganego języka w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat z tego języka - nie musisz podchodzić do egzaminu w CJ.

 

Posiadasz certyfikat zewnętrzny (poza Centrum Językowym PŁ)?

Poniżej znajdziesz przeliczniki punktów do kwalifikacji na wyjazd w ramach programu Erasmus+

Certyfikaty z języka angielskiego

Certyfikaty z języka francuskiego

Certyfikaty z języka hiszpańskiego

Certyfikaty z języka niemieckiego

Certyfikaty z języka włoskiego


Aplikacja

Co należy zrobić po zakwalifikowaniu na studia Erasmus+?

1. Zobacz ogólną prezentację

 Zakwalifikowałeś się? Co dalej - prezentacja

2. Zapoznaj się z procedurą aplikacyjną w uczelni zagranicznej:

Sprawdź: terminy (deadlines), sposób aplikacji (poprzez email/platforma online) oraz wszystkie wymagane dokumenty przez uczelnię partnerską.

Pamiętaj - dostarcz dokumenty przed DEADLINE'M uczelni partnerskiej !

3. Wypełnij i prześlij dokumenty aplikacyjne

Kod dziedziny (field of education) możesz sprawdzić tutaj : Kierunki z kodami dziedzin ISCED.
 

4. Dostarcz dokumenty

 • komplet ww.dokumentów do Dziekanatu oraz do Sekcji Mobilności Studenckiej (SMS) na adres erasmus@info.p.lodz.pl (studenci wydziałowi, poza IFE);
 • komplet ww.dokumentów do Sekcji Mobilności Studenckiej (SMS) na erasmus@info.p.lodz.pl przed deadline'm w uczelni zagranicznej (studenci IFE)
 • Dokumenty przesyłane są przez studenta do uczelni zagranicznej przed wyznaczonym deadline'm tej uczelni. Należy przesłać komplet wszystkich wymaganych dokumentów przez uczelnię partnerską. 

6. Pozostań w kontakcie z uczelnią zagraniczną - jeśli masz trudności w uzyskaniu wszystkich podpisów w PŁ - poinformuj o tym uczelnię zagraniczną oraz wyślij brakujący dokument gdy tylko będzie to możliwe.
Uczelnia zagraniczna może w tym czasie poprosić Cię o inne/dodatkowe dokumenty bądź rejestrację on-line. Sprawdzaj pocztę studencką regularnie. 

Podsumowaniem pomyślnej kwalifikacji w uczelni zagranicznej będzie otrzymanie listu lub e-maila akceptacyjnego.. 

7. Zapoznaj się z dokumentami

8. Dostarcz list akceptacyjny

Dostarcz list akceptacyjny/e-mail akceptacyjny z konkretnymi datami pobytu otrzymany z uczelni zagranicznej do SMS lub na adres erasmus@info.p.lodz.pl.

W przypadku braku dokładnej daty rozpoczęcia lub zakończenia pobytu w liście akceptacyjnym znajdź na stronie uczelni zagranicznej i prześlij do SMS link do strony internetowej/załącznik z harmonogramem roku akademickiego/informację otrzymaną w e-mailu z uczelni.

Uwaga: W podawanych datach sugerujemy uwzględnienie również spotkań informacyjnych (np."welcome days" lub "orientation sessions"), jeśli takie wydarzenia planowane są w uczelni zagranicznej i będziesz w nich uczestniczyć.
Czas rzeczywistego pobytu za granicą musi zostać potwierdzony w zaświadczeniu o pobycie (Confirmation of stay) lub w odrębnym dokumencie wystawionym przez instytucję przyjmującą po zakończonej mobilności.

9. Podpisz umowę Erasmus+

 • Po dostarczeniu listu akceptacyjnego z konkretnymi datami pobytu z uczelni zagranicznej do SMS, umowa zostanie przygotowana oraz przesłana na email studencki na 2-3 tygodnie przed początkiem mobilności
 • Przeczytaj dokładnie umowę i wypełnij odpowiednie pola!
 • Dostarcz umowę do biura SMS (w dwóch podpisanych przez Ciebie oryginalnie egzemplarzach). Biuro przekaże umowę do podpisu Prorektora.

10. Wypełnij test językowy OLS

Wypełnij obowiązkowy językowy test online w systemie OLS (link + instrukcje zostaną wysłane wraz z umową finansową do studenta)

Dodatkowo, możesz wziąć udział w kursie językowym OLS (EN, FR, DE, ES, IT i inne).

Wskazówki - testy i kursy OLS (Online Linguistic Support)

11. Wprowadź na platformie mobility.p.lodz.pl:

 • nr karty EKUZ;
 • nr polisy NNW i OC; (polisa ważna na cały pobyt oraz na kraj wyjazdu)
 • nr konta bankowego w EUR !

12. Dodatkowe informacje

 • Zalecamy zarejestrować się w serwisie Odyseusz prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Sprawdź zasady legalizacji pobytu.

13. Jeśli jesteś studentem ze specjalnymi potrzebami to masz prawo otrzymać dodatkową kwotę wsparcia

 • Jeśli posiadasz decyzję o przyznaniu stypendium socjalnego, dostarcz dokument do SMS w ciągu 30 dni od otrzymania wyników kwalifikacji;
 • Jeśli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dostarcz dokument do SMS w ciągu 30 dni od otrzymania wyników kwalifikacji. Masz także prawo ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. W tym celu wypełnij wniosek i przyjdź do biura SMS co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem.

W tym celu wypełnij wniosek ze i przyjdź do biura SMS co najmniej 6 tygodni przed swoim wyjazdem.

 

Zasady dotyczące wyjazdów na studia - PROJEKT ERASMUS 2022 (obowiązujące od sem.letniego 2022/23)

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne(projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 2 do zasad - wniosek studenta o przyznanie dofinansowania Green Travel (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 3 do zasad - oświadczenie studenta o przyznanie dofinansowania Green Travel (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 5 - przelicznik ocen z języka obcego (projekt Erasmus 2022)

Załącznik nr 6 do zasad - przelicznik dodatkowych osiągnięć do oceny subiektywnej (projekt Erasmus 2022)

 

 

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia - PROJEKT ERASMUS 2021

Aneks nr 1 - studia (projekt Erasmus 2021)

Załącznik nr 1 do zasad - stawki stypendialne(projekt Erasmus 2021)

Załącznik nr 2 do zasad - wniosek studenta o przyznanie dofinansowania Green Travel (projekt Erasmus 2021)

Załącznik nr 3 do zasad - oświadczenie studenta o przyznanie dofinansowania Green Travel (projekt Erasmus 2021)

Załącznik nr 4 do zasad - harmonogram rekrutacji aktualizacja (projekt Erasmus 2021)

Załącznik nr 5 - przelicznik ocen z języka obcego (projekt Erasmus 2021)

Załącznik nr 6 do zasad - przelicznik dodatkowych osiągnięć do oceny subiektywnej (projekt Erasmus 2021)

 

Zmieniono
13-01-2023 - 09:08