Treść

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Programy wymiany studentów i naukowców z takimi krajami, jak: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Zachęcamy do śledzenia informacji o aktualnych ofertach na stronach NAWA na bieżąco.

Więcej informacji na stronie programu

Program CEEPUS


Program wspierający wymianę akademicką pomiędzy uczelniami działającymi w sieci współpracy z krajów, takich jak: Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Więcej informacji w zakładce CEEPUS.


Uwaga: w przypadku programów NAWA skierowanych do indywidualnych studentów, kiedy wymogiem konkursu jest złożenie indywidualnego wniosku i dokumentów za pośrednictwem uczelni, prosimy studentów o złożenie ich do Sekcji Mobilności Studentów Centrum Współpracy Międzynarodowej, z minimum trzytygodniowych wyprzedzeniem przed końcem terminu składania wniosków.

Zmieniono
17-05-2020 - 19:13

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.