Treść

 

x

Mobilność edukacyjna pracowników realizowana jest w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną, który jest kontynuacją europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro.

Uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na wymianę pracowników między krajami programu oraz na wymianę z krajami partnerskimi.

Więcej o Akcji 1 Programu Erasmus+

Więcej o Programie Erasmus+

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ muszą wpisywać się w strategię internacjonalizacji Politechniki Łódzkiej zawartą w Karcie Erasmusa "Erasmus Charter for Higher Education" (ECHE) i powinny być inspiracją do wprowadzania projakościowych zmian w jednostce macierzystej oraz uczelni przyjmującej.


W Politechnice Łódzkiej, mobilność edukacyjna realizowana jest w ramach projektów KA131 oraz KA171, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Funkcję Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej pełni:
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
cwm@adm.p.lodz.pl; erasmus@info.p.lodz.pl
+48 42 638 38 21

Zmieniono
06-03-2023 - 13:20

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.