Treść

erasmus

 

 

Mobilność edukacyjna pracowników realizowana jest w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+.

Uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę pracowników między Krajami Programu (projekty KA103) oraz na wymianę z Krajami Partnerskimi z innych regionów świata (projekty KA107).

Więcej o Akcji 1 Programu Erasmus+

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ muszą wpisywać się w strategię internacjonalizacji zawartą w Karcie Erasmusa "Erasmus Charter for Higher Education" (ECHE) i powinny być inspiracją do wprowadzania projakościowych zmian w jednostce macierzystej oraz uczelni przyjmującej.


W Politechnice Łódzkiej, mobilność edukacyjna realizowana jest ze środków finansowych otrzymywanych w ramach projektów koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (projekty KA103 oraz KA107).

Funkcję Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej pełni:
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
cwm@adm.p.lodz.pl; erasmus@info.p.lodz.pl
+48 42 638 38 21

Zmieniono
23-06-2021 - 16:18