Treść

Kraje Programu to kraje, które współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników.

Państwa określane jako Kraje Programu:

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
  • Turcja, 
  • Serbia,
  • Macedonia Północna
Zmieniono
17-03-2021 - 15:55