Treść

logo

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

  Kraje programu to kraje, które współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników.

  W programie Erasmus+ biorą udział:

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • państwa trzecie stowarzyszone z programem: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia, Macedonia Północna.

  W ramach projektu KA131 możliwa jest realizacja wyjazdów również do innych krajów określanych jako państwa trzecie niestowarzyszone z programem, które zostały pogrupowane przez Komisję Europejską w 14 regionów.

  Wyjazdy do państw trzecich niestowarzyszonych z programem są realizowane tylko do instytucji określanych jako strategiczne dla rozwoju współpracy międzynarodowej PŁ.


  Celem akcji jest przyczynienie się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji, w ramach którego wspiera się umiejętność krytycznego myślenia, zdolność do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej, innowacji i zrównoważenia środowiskowego w Europie i poza jej granicami.

  Celem projektów mobilności jest również umożliwienie pracownikom nauczania lub szkolenia za granicą w ramach rozwoju zawodowego, aby:

  • dzielili się swoją wiedzą fachową;
  • doświadczyli nowych środowisk nauczania;
  • zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i cyfrowe;
  • zdobyli umiejętności opracowywania transnarodowych i transdyscyplinarnych programów nauczania;
  • nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz osiągania celów programu;
  • wymieniali się dobrymi praktykami i zacieśniali współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego;
  • lepiej przygotowywali studentów do rozpoczęcia pracy.
  Zmieniono
  26-02-2024 - 10:16

  ECIU News

  Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.