Treść

logo

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Kraje programu to kraje, które współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników.

Państwa określane jako kraje programu to:

 • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
 • Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
 • Turcja, 
 • Serbia,
 • Macedonia Północna

W ramach projektu KA131 możliwa jest realizacja wyjazdów również do innych państw trzecich niezwiązanych z programem, określanych przez Komisję Europejską jako kraje partnerskie (regiony 1-14).


Celem tej akcji jest przyczynienie się do utworzenia europejskiego obszaru edukacji, w ramach którego wspiera się umiejętność krytycznego myślenia, zdolność do zatrudnienia, włączenia społecznego, aktywności obywatelskiej, innowacji i zrównoważenia środowiskowego w Europie i poza jej granicami.

Celem projektów mobilności jest również umożliwienie pracownikom nauczania lub szkolenia za granicą w ramach rozwoju zawodowego, aby:

 • dzielili się swoją wiedzą fachową;
 • doświadczyli nowych środowisk nauczania;
 • zdobyli nowe innowacyjne umiejętności pedagogiczne i cyfrowe;
 • zdobyli umiejętności opracowywania transnarodowych i transdyscyplinarnych programów nauczania;
 • nawiązali kontakt z pracownikami za granicą, aby wspólnie opracowywać działania na rzecz osiągania celów programu;
 • wymieniali się dobrymi praktykami i zacieśniali współpracę między instytucjami szkolnictwa wyższego;
 • lepiej przygotowywali studentów do rozpoczęcia pracy.
Zmieniono
09-03-2022 - 13:28