Treść

x

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe w ramach Akcji 1 - Mobilność edukacyjna oferuje:

  • wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy studentów z tych uczelni;
  • wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki do instytucji, firm, organizacji w krajach programu i partnerskich;
  • wyjazdy nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjazdy nauczycieli z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  • wyjazdy pracowników uczelni do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.).

W Politechnice Łódzkiej, mobilność edukacyjna realizowana jest w ramach projektów KA 103, KA 131 oraz KA 107, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej, koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Informacje dostępne są także na stronie - https://erasmusplus.org.pl/sektory/szkolnictwo-wyzsze/akcja-1-mobilnosc…

Zmieniono
20-07-2022 - 14:47

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.