Treść

Erasmus+

 

 

 

Erasmus+ to największy program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu realizowany w latach 2014-2020 o łącznym budżecie 14,7 mld euro.

Program podzielony jest na trzy główne typy działań, zwane Akcjami:

  • Akcja 1 – Mobilność edukacyjna – wspierająca projekty mobilności studentów, pracowników uczelni wyższych, osób pracujących z młodzieżą i samej młodzieży oraz wydarzenia w ramach Wolontariatu Europejskiego
  • Akcja 2 – Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk – wspierająca partnerstwa strategiczne instytucji w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży, sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także konsorcja budujące potencjał instytucji i systemów kształcenia. Celem realizowanych projektów jest wymiana doświadczeń, wypracowanie i rozpowszechnienie innowacyjnych rozwiązań przyczyniających się do podniesienia jakości kształcenia i lepszego dostosowania systemów kształcenia do potrzeb gospodarki i społeczeństwa
  • Akcja 3 – Wsparcie w reformowaniu polityk – stymulowanie rozwoju i wdrażania innowacyjnych polityk w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży.

Dodatkowo realizowane są dwie inne Akcje:

  • Sport – wspierający projekty partnerskie w dziedzinie sportu oraz organizację niekomercyjnych europejskich imprez sportowych. Celem jest przeciwdziałanie takim zagrożeniom w sporcie, jak doping, przemoc, dyskryminacja.
  • Działania Jean Monnet – wspierający projekty podnoszące jakość nauczania i badań w dziedzinie integracji europejskiej.

Powyższe działania skierowane są do sektorów edukacji szkolnej, szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji dorosłych oraz młodzieży.

Zarządzanie poszczególnymi działaniami i konkursami odbywa się:

Na stronach powyższych instytucji znajdą Państwo szczegółowe informacje o dostępnych konkursach i zasadach realizacji projektów.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na kolejnych zakładkach.

Przydatne dokumenty:

Przewodnik programu Erasmus+ 2020

Prezentacja ogólna programu Erasmus+ (materiały FRSE)

Zmieniono
29-05-2020 - 14:48