Treść

Erasmus+ to największy program Unii Europejskiej na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Jest on kontynuacją europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r., a jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 28 mld euro. Program w większym niż dotychczas zakresie koncentruje się na włączeniu społecznym oraz wspiera ekologiczne i cyfrowe przemiany, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji.

Program podzielony jest na trzy główne grupy działań, zwane Akcjami:

Akcja 1Mobilność edukacyjna – wspierająca mobilność osób uczących się i kadry tzn. projekty umożliwiające podjęcie nauki lub zdobycie doświadczenia zawodowego w innym kraju przez uczniów, studentów, praktykantów/stażystów oraz młodzież, a także nauczycieli, w tym akademickich, osoby prowadzące szkolenia, osoby pracujące z młodzieżą, trenerów sportowych, pracowników instytucji edukacyjnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tej akcji finansowane są również działania wspierające uczestnictwo młodzieży - lokalne i transgraniczne inicjatywy prowadzone przez nieformalne grupy młodych ludzi lub organizacje młodzieżowe, mające na celu pomoc młodzieży w zaangażowaniu się w życie demokratyczne; a także działania w ramach DiscoverEU skierowane do osób w wieku 18 lat i umożliwiające im zdobycia pierwszego doświadczenia w podróży po Europie w ramach nieformalnej działalności edukacyjnej. Uczestnikom programu oferowana jest możliwość nauki języków.

Akcja 2 – Współpraca organizacji i instytucji – wspierająca partnerstwa na rzecz współpracy, w tym partnerstwa współpracy i partnerstwa na małą skalę; partnerstwa na rzecz doskonałości - Uniwersytety Europejskie, centra doskonałości zawodowej, akademie nauczycielskie Erasmus+ oraz akcję Erasmus Mundus; partnerstwa na rzecz innowacji obejmujące sojusze na rzecz innowacji oraz projekty na przyszłość. W ramach tej akcji finansowane są również projekty mające na celu budowanie potencjału w dziedzinach związanych z młodzieżą oraz niekomercyjne europejskie imprezy sportowe. Celem realizowanych projektów jest opracowanie, przeniesienie lub wdrożenie innowacyjnych praktyk skierowanych do poszczególnych grup docelowych na poziomie organizacyjnym, lokalnym, regionalnym, krajowym lub europejskim.

Akcja 3Wsparcie rozwoju polityki i współpracy – zapewniająca wsparcie współpracy politycznej na poziomie Unii Europejskiej, przyczyniając się w ten sposób do opracowywania nowych polityk w zakresie modernizacji i reform na poziomie zarówno samej Unii jak i na poziomie systemowym w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Dodatkowo w ramach programu realizowane działania „Jean Monnet” wspierające projekty przyczyniające się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. W dziedzinie kształcenia wyższego są to projekty w zakresie promowania nauczania i badań nad integracją europejską oraz promowania debaty orientacyjnej i wymiany poglądów na temat priorytetów polityki Unii z udziałem środowisk akademickich i decydentów politycznych - Moduły „Jean Monnet”, Katedry „Jean Monnet” oraz Centra doskonałości „Jean Monnet”. W innych dziedzinach kształcenia i szkolenia finansowane są działania promujące wiedzę o Unii Europejskiej w szkołach oraz placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). W ramach wsparcia dla wyznaczonych instytucji z kolei wspiera się podmioty, które dążą do osiągnięcia celów o znaczeniu europejskim, świadczące na rzecz Unii, jej państw członkowskich i obywateli wysokiej jakości usługi w określonych priorytetowych obszarach tematycznych.

Za wdrażanie poszczególnych akcji programu Erasmus+ odpowiedzialne są:

Na stronach wskazanych instytucji znajdą Państwo szczegółowe informacje o dostępnych konkursach i zasadach realizacji projektów.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wybranych akcji programu, skierowanych w szczególności do instytucji szkolnictwa wyższego, które znajdą Państwo w kolejnych zakładkach.

Przydatne dokumenty:

Przewodnik po programie Erasmus+ na rok 2022

Zmieniono
31-10-2022 - 07:59

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.