Treść

Program Edukacja powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

W ramach Komponentu II Politechnika Łódzka otrzymała dofinansowanie na mobilność studentów pomiędzy uczelniami z Polski i z Państwa-Darczyńców w celu realizacji studiów zagranicznych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w zasadach dotyczących wyjazdów na studia w ramach programu Edukacjazasadach dotyczących wyjazdów na studia w ramach programu Edukacja

Załącznik nr 1 do zasad - zasady finansowania

Załącznik nr 2 do zasad - harmonogram rekrutacji

Załącznik nr 3 - przelicznik ocen z języka obcego.

 

Wysokość stypendium na podróż uzależniona jest od odległości dzielącej miejsce rozpoczęcia podróży oraz miejsce docelowe. Do obliczenia odległości należy wykorzystać kalkulator udostępniony na stronie programu Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Program będzie realizowany od 1 lipca 2020 r. do końca września 2021 r.

Osoby zainteresowane mobilnością do ww. państw przejdą kwalifikację na zasadach kwalifikacji do programu Erasmus+.

Podanie o zgodę na wyjazd w ramach programu Edukacja

Learning Agreement for Studies

Zmieniono
08-09-2020 - 11:06