Treść

 

eog

program Edukacja

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. 

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.


Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:
•     innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
•     integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
•     środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
•     kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
•     sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.


Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i rozbudowy bazy wiedzy w Polsce.


W ramach Komponentu II – Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Politechnika Łódzka korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG  w kwocie 95 020 EUR z czego 14 253 EUR pochodzi ze środków budżetu Państwa. 

Program jest realizowany od 1 lipca 2020 r. do końca września 2022 r.

W roku akademickim 2020/2021 w ramach programu Edukacja wyjechało na studia 7 studentów (w tym 1 student niepełnosprawny).

Fotorelacja - studia Norwegia.pdf

Fotorelacja 2 - studia Norwegia.pdf

Przydatne linki:
Program Edukacja https://education.org.pl/
Fundusze EOG i funduszy norweskich https://eeagrants.org/
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji https://www.frse.org.pl/

Zmieniono
04-11-2021 - 12:15