Treść

Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM zaprasza do skorzystania z oferty spotkań informacyjnych i warsztatów nt. dostępnych funduszy i programów edukacyjnych, przygotowania projektu i wniosku o dotację.

Prowadzimy spotkania dostosowane do potrzeb i stopnia zaawansowania osób zainteresowanych:

  • Wprowadzenie do programów wspierających międzynarodowe projekty edukacyjne – źródła dofinansowania, rodzaje projektów, ogólne zasady aplikowania,
  • Program Erasmus+ na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (Akcja 2) – rodzaje konkursów i projektów, ogólne zasady aplikowania,
  • Spotkania poświęcone poszczególnym rodzajom projektów Erasmus+ (Akcja 2): Partnerstwa Strategiczne, Budowa potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego, Sojusze na rzecz wiedzy, Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus,
  • Warsztaty na temat przygotowania projektu i aplikacji (w mniejszych grupach),
  • Warsztaty na temat elementów zarządzania międzynarodowym projektem edukacyjnym (np. zarządzanie projektem międzynarodowym, komunikacja w konsorcjum międzynarodowym, promocja i rozpowszechnianie rezultatów),
  • Inne uzgodnione tematy spotkań.

Zapraszamy do kontaktu i uzgodnienia tematu oraz terminu spotkania: tel. 638 38 72 (73).

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi zamieszczonymi w zakładce „Programy i fundusze edukacyjne”.

Zmieniono
17-05-2020 - 19:44