Treść

Większość stypendiów przyznanych na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć w uczelniach w Krajach Partnerskich ma charakter celowy.

Oznacza to, że już w toku składania przez uczelnię wniosku o finansowanie projektu mobilności z funduszy Erasmus+ konkretne mobilności zaplanowane zostały do realizacji przez poszczególne jednostki PŁ, z których pochodzą koordynatorzy akademiccy danej współpracy międzyuczelnianej.

Jednakże każdego roku pozostaje jeszcze niewielka pula miejsc do rozdysponowania na zasadach otwartej kwalifikacji. Nabór w ramach otwartej kwalifikacji ogłaszany jest każdego roku na przełomie października i listopada.

Zmieniono
03-09-2019 - 07:46