Treść

erasmus

 

 

Mobilność edukacyjna pracowników realizowana jest w ramach Akcji 1 Programu Erasmus+.

Uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na wyjazdy pracowników do krajów programu (projekty KA103) oraz na wymianę z krajami partnerskimi z innych regionów świata (projekty KA107).

Projekty mobilności mogą obejmować:

  • Wyjazdy nauczycieli akademickich do zagranicznych szkół wyższych z obowiązkiem prowadzenia zajęć dla studentów oraz przyjazdy specjalistów (ekspertów) z zagranicznych organizacji lub przedsiębiorstw,
  • Wyjazdy pracowników uczelni do zagranicznych instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych i podnoszenia kwalifikacji.

W Politechnice Łódzkiej Mobilność edukacyjna realizowana jest ze środków finansowych otrzymywanych w ramach projektów koordynowanych przez Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej (projekty KA103 oraz KA107).

Funkcję Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej pełni:
dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
cwm@adm.p.lodz.pl; erasmus@info.p.lodz.pl
+48 42 638 38 21

Zmieniono
27-01-2020 - 10:21