Treść

Większość stypendiów przyznanych na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych lub prowadzenia zajęć w uczelniach w Krajach Partnerskich ma charakter celowy.

Oznacza to, że już w toku składania przez uczelnię wniosku o finansowanie projektu mobilności z funduszy Erasmus+ konkretne mobilności zaplanowane zostały do realizacji przez poszczególne jednostki PŁ, z których pochodzą koordynatorzy akademiccy danej współpracy międzyuczelnianej.

Jednakże każdego roku pozostaje jeszcze niewielka pula miejsc do rozdysponowania na zasadach otwartej kwalifikacji. Nabór w ramach otwartej kwalifikacji ogłaszany jest każdego roku na przełomie października i listopada.

 

Osoba do kontaktu: mgr Małgorzata Świt, tel. +48 42 638 38 74

Zmieniono
22-06-2020 - 15:59