Treść

Pracownik PŁ po powrocie zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających pobyt.

Teaching Mobility Confirmation of Stay

Training Mobility Confirmation of Stay

Po powrocie pracownik powinien również wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (link do ankiety zostanie przesłany przez system automatycznie), a także złożyć krótki raport merytoryczny z wyjazdu odpowiednim władzom jego jednostki macierzystej oraz Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych CWM.

Zmieniono
14-05-2020 - 14:00