Treść

W terminie do 14 dni od zakończenia praktyki:

  • prześlij sprawozdanie z praktyki podpisane przez Instytucję Przyjmującą do Koordynatora Wydziałowego lub do Koordynatora Programu Kształcenia wraz z Traineeship Certificate;
  • prześlij skan - Traineeship Certificate po odbytej praktyce do SMS PŁ a oryginał zanieś do Dziekanatu/Biura ds. studenckich CKM PŁ lub do Biura ISD PŁ;
  • rozwiąż test językowy i złóż raport Beneficjenta, które zostaną przesłane na Twój politechniczny adres mailowy.

 

Zmieniono
01-09-2020 - 13:07