Treść

Po powrocie student powinien dostarczyć potwierdzenie czasu trwania pobytu oraz uzyskanych ocen i punktów ECTS.

Potwierdzenie powinno być wystawione na papierze firmowym uczelni przyjmującej. Student powinien rozliczyć wyjazd w Dziekanacie, dostarczając do niego otrzymany z uczelni zagranicznej oryginalny wykaz zaliczeń (Transcript of Records) i wypełniając wymagane przez Dziekanat dokumenty. Kopię wykazu zaliczeń Student dostarcza do SMPE.

Student powinien również wypełnić „Indywidualny Raport Uczestnika” w systemie Mobility Tool+ (Student otrzyma link do ankiety w korespondencji wygenerowanej przez system).

Po rozliczeniu wyjazdu przez studenta, wypłacana jest druga rata (30%) stypendium.

 

 

Zmieniono
01-04-2020 - 10:17