Treść

W przypadku konieczności zmiany programu studiów podczas pobytu w uczelni zagranicznej, należy wypełnić część Learning Agreement for Studies "During the mobility".

Zmiany muszą zostać uzgodnione z Koordynatorem Wydziałowym danej Umowy oraz Koordynatorem Wydziałowym studiów/kierunku oraz przesłane do akceptacji na Politechnikę Łódzką w pierwszych tygodniach wymiany.

Zmieniono
03-09-2019 - 07:40