Treść

Harmonogram ​​rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 studentów PŁ na studia w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+ ” Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu”, Akcja 1, projekt KA103  - aktualizacja z dnia 08.06.2020       

UWAGA! 2 nabór zawieszony do odwołania

I. nabór

02.03 - 15.03 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

09.03 - 13.03 - egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę cj.p.lodz.pl.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

do 13.03 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

do 13.03 - dostarczenie przez studentów do CJ certyfikatów spoza PŁ potwierdzających znajomość języka obcego.  Studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do CJ w celu wystawienia oceny;

16.03 - 20.03  - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

16.03 - 20.03 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

16.03 - 20.03 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

24.03 - wyniki rekrutacji dostępne w systemie mobility.p.lodz.pl;

 

II. nabór

UWAGA! 2 nabór jest zawieszony do odwołania

 

III. nabór

11.05 - 17.05 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 15.05 - zgłoszenie się za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów

Uwaga: Jeśli wybrałeś umowę CWM nie zgłaszaj się do biura w celu uzyskania oceny subiektywnej. Tylko w przypadku,  jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  - wyślij indywidualne zaświadczenie w trakcie trwania tego naboru (do 17.05) do SMS (erasmus@info.p.lodz.pl). 

11.05 - 15.05 - wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ skanów certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny)

18.05 - 20.05 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

18.05 - 20.05 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

18.05 - 20.05 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne

22.05 - wyniki rekrutacji

 

IV. nabór (tylko na semestr letni)

08.06 – 10.07 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 18.06 – zapisy na egzaminy językowe poprzez stronę cj.p.lodz.pl

22.06 - 24.06 – egzaminy z języków obcych w Centrum Językowym PŁ

do 10.07 - zgłoszenie się za pośrednictwem poczty elektronicznej do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów

Uwaga: Jeśli wybrałeś umowę CWM nie zgłaszaj się do biura w celu uzyskania oceny subiektywnej. Tylko w przypadku,  jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  - wyślij indywidualne zaświadczenie w trakcie trwania tego naboru (do 10.07) do SMS (erasmus@info.p.lodz.pl). 

22.06 – 10.07 - wysłanie przez studentów do Centrum Językowego PŁ (rafal.kaminski.1@p.lodz.pl) certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny)

13.07 - 22.07 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

13.07 - 22.07 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

do 22.07 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne,

27.07 - wyniki rekrutacji

 

V. nabór  (tylko na semestr letni)
01.10 – 13.10
- rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 13.10 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów

Uwaga: Jeśli wybrałeś umowę CWM nie zgłaszaj się do biura w celu uzyskania oceny subiektywnej. Tylko w przypadku,  jeśli masz dodatkowe osiągnięcia na rzecz PŁ  - wyślij indywidualne zaświadczenie w trakcie trwania tego naboru (do 13.10) do SMS (erasmus@info.p.lodz.pl). 

01.10 – 13.10 - dostarczenie przez studentów do Centrum Językowego PŁ certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny)

14.10 - 16.10 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

14.10 - 16.10 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

do 16.10 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne,

20.10 - wyniki rekrutacji

 

 

Zmieniono
18-06-2020 - 10:44