Treść

Nabór na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

V. nabór na wyjazdy w semestrze letnim 2019/2020:

01.10 - 14.10 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 14.10 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i Koordynatora Programu Studiów

01.10 – 14.10 - dostarczenie przez studentów do Centrum Językowego PŁ certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny)

01.10 – 14.10 - dostarczenie potwierdzeń dodatkowych osiągnięć na rzecz PŁ przy wyborze umów IFE/SMS do biura SMS (CWM, budynek A16, I piętro, pok. 120).

15.10 -17.10 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

15.10-17.10 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

15.10-17.10 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne,

21.10 - wyniki rekrutacji

 

Zmieniono
01-10-2019 - 12:21