Treść

Harmonogram ​​rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 studentów PŁ na studia w uczelni zagranicznej w ramach programu Erasmus+ ” Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu”, Akcja 1, projekt KA103         

UWAGA! 2 nabór zawieszony do odwołania

I. nabór

02.03 - 15.03 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl;

09.03 - 13.03 - egzaminy językowe w Centrum Językowym PŁ. Zapisy przez stronę cj.p.lodz.pl.
Jeśli miałeś/aś już certyfikację  w swoim programie studiów lub posiadasz inny zewnętrzny certyfikat - nie musisz podchodzić do tego egzaminu;

do 13.03 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów;

do 13.03 - dostarczenie przez studentów do CJ certyfikatów spoza PŁ potwierdzających znajomość języka obcego.  Studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do CJ w celu wystawienia oceny;

16.03 - 20.03  - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów;

16.03 - 20.03 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych;

16.03 - 20.03 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne;

24.03 - wyniki rekrutacji dostępne w systemie mobility.p.lodz.pl;

 

II. nabór

UWAGA! 2 nabór jest zawieszony do odwołania

 

III. nabór

11.05 - 17.05 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

do 15.05 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów

11.05 - 15.05 - dostarczenie przez studentów do Centrum Językowego PŁ certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny)

18.05 - 20.05 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

18.05 - 20.05 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

18.05 - 20.05 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne

22.05 - wyniki rekrutacji

 

IV. nabór (tylko na semestr letni)

08.06 - 5.07 - rejestracja studentów oraz wybór uczelni w systemie mobility.p.lodz.pl

15.06 - 19.06 – egzaminy z języków obcych w Centrum Językowym PŁ

do 03.07 - zgłoszenie się do Opiekuna  Umowy i konsultacje z Koordynatorem Programu Studiów

22.06 - 03.07 - dostarczenie przez studentów do Centrum Językowego PŁ certyfikatów zewnętrznych potwierdzających znajomość języka obcego (studenci, którzy zdawali egzamin z języka obcego w Centrum Językowym PŁ nie powinni zgłaszać się do Centrum w celu wystawienia oceny)

06.07 - 8.07 - pracownicy dziekanatów wpisują średnie ocen studentów

06.07 - 8.07 - pracownicy CJ wpisują oceny z języków obcych

06.07 - 8.07 - Opiekunowie Umów wprowadzają do systemu mobility.p.lodz.pl oceny subiektywne,

10.07 - wyniki rekrutacji

 

V. nabór  (tylko na semestr letni) – planowany w październiku 2020
 

 

Zmieniono
01-04-2020 - 10:10