Treść

erasmus

 

 

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

ERASMUS+ Szkolnictwo Wyższe w ramach komponentu "mobilność studentów i pracowników do krajów Programu" oferuje:

  • wyjazdy studentów na część studiów do zagranicznych uczelni partnerskich i przyjazdy studentów z tych uczelni;
  • wyjazdy studentów i absolwentów na praktyki do instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich;
  • wyjazdy nauczycieli akademickich do partnerskich uczelni i przyjazdy nauczycieli z tych uczelni w celu prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych;
  • wyjazdy pracowników uczelni do partnerskich uczelni oraz do innych współpracujących instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w celach szkoleniowych (doskonalenie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, itp.).

Kraje Programu to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia, Wielka Brytania, kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein, Norwegia.

Informacje dostępne są także na stronie - https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_pl

Zmieniono
06-04-2021 - 14:05