Treść

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ w Politechnice Łódzkiej 

dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ
Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ
erasmus@info.p.lodz.pl


Koordynatorzy programów studiów

Wydział Mechaniczny (W1)

 • Automatyka i Robotyka – dr inż. Bartosz Stańczyk
 • Energetyka – dr inż. Grzegorz Liśkiewicz
 • Inżynieria Kosmiczna - dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
 • Inżynieria Materiałowa – dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. uczelni
 • Inżynieria Produkcji – prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
 • Mechanika i Budowa Maszyn - dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni
 • Mechatronika - dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof. uczelni
 • Transport – dr inż. Grzegorz Mitukiewicz
 • Mechanical Engineering and Applied Computer Science (CKM) - dr hab. inż. Damian Obidowski, prof. uczelni

dr inż. Daniel Jodko - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (W2)

 • Elektronika i telekomunikacja (PL i IFE): dr inż. Jacek Podgórski
 • Informatyka (PL i IFE): dr inż. Zdzisława Rowińska
 • Inżynieria biomedyczna (PL i IFE): dr inż. Aleksandra Królak
 • Automatyka i Robotyka (studenci WEEIA), Automatyka i Sterowanie Robotów, Mechatronika: dr inż. Marcin Lebioda
 • Elektrotechnika, Energetyka, Transport, Systemy sterowania inteligentnymi budynkami, Inżynieria bezpieczeństwa pracy: dr inż. Mariusz Jabłoński

dr hab. inż. Marcin Janicki - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Chemiczny (W3)

 • dr hab. inż. Rafał Kruszyński 

dr Aleksandry Wypych-Puszkarz - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów (W4)

 • Wzornictwo i Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego - dr hab. Katarzyna Zimna
 • Wzornictwo (przyjazdy studentów zagranicznych) - dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ
 • Włókiennictwo, Towaroznawstwo, Inżynieria Materiałowa - dr hab. inż. Zbigniew Draczyński, prof. PŁ

dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ  - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności (W5)

 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka; Technologia Kosmetyków - dr inż. Anna Wajs-Bonikowska
 • Biotechnologia; Biotechnologia Środowiska; Biogospodarka - dr inż. Irena Romanowska
 • Biotechnology (IFE) - dr inż. Katarzyna Kubiak

dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (W6)

 • Architektura - dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski (PL i IFE)
 • Budownictwo - dr inż. Marek Wojciechowski
 • Inżynieria Środowiska - dr inż. Robert Cichowicz

dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski - Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej (W7)

 • Informatyka; Logistyka; Information Technology (IFE); Computer Science and Information Technology (IFE) - dr hab. inż. Aneta Poniszewska - Marańda
 • Matematyka - dr Mateusz Krukowski
 • Fizyka - dr inż. Ewa Pastorczak

dr hab. inż. Aneta Poniszewska - Marańda -  Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji (W8)

 • Papiernictwo i Poligrafia - dr inż. Anna Stanisławska
 • pozostałe kierunki - dr inż. Dagna Siuda

dr inż. Dagna Siuda -  Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska (W9) 

 • dr inż. Barbara Kozłowska 

dr inż. Barbara Kozłowska  -  Wydziałowy Koordynator Programu Erasmus+

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

 • W1 -  Mechanical Engineering and Applied Computer Science - dr hab. inż. Damian Obidowski
 • W2 -  Biomedical Engineering - dr inż. Aleksandra Królak
 • W2 -  Computer Science/Computer Science and Information Technology - dr inż. Zdzisława Rowińska
 • W2 -  Telecommunications and Computer Science - dr inż. Jacek Podgórski
 • W3 -  Advanced Biobased and Bioinspired Materials - dr inż. Beata Łuszczyńska
 • W5 -  Biotechnology  - dr inż. Katarzyna Kubiak
 • W6 -  Architecture  - dr inż. arch. Tomasz Grzelakowski
 • W7 -  Information Technology/Computer Science and Information Technology - dr hab. inż. Aneta Poniszewska-Marańda
 • W9 -  Business and Technology/Gestion et Technologie/Management/Management and Production Engineering - dr inż. Dagna Siuda
Zmieniono
19-05-2021 - 15:28