Treść

Centrum Kształcenia Międzynarodowego IFE

Biuro ds. studiów międzynarodowych BSM

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
90-539 Łódź

mgr Katarzyna Sumińska
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym
+48 42 638 38 51
katarzyna.suminska@p.lodz.pl


Biuro ds. studenckich BS

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 211
90-539 Łódź
 

mgr Joanna Olejnik
Lider Biura ds. Studenckich
+48 42 638 38 30
joanna.olejnik@p.lodz.pl
 
mgr Zuzanna Panasiuk
Sprawy studenckie
+48 42 638 38 33
zuzanna.panasiuk@p.lodz.pl

mgr Agata Kaźmierczak
Sprawy studenckie
+48 42 638 38 34
agata.kazmierczak@p.lodz.pl

mgr Agata Antonik
Plany studiów, Team Project, absolwenci
+48 42 638 38 31
agata.antonik@p.lodz.pl
 
mgr Anna Gruszczelak
Programy studiów, obciążenia dydaktyczne, absolwenci
+48 42 638 38 61
anna.gruszczelak@p.lodz.pl

Zmieniono
19-05-2020 - 10:19