Treść

CENTRUM OBSŁUGI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ COWM

Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych SARM

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź

mgr Justyna Kopańska
Lider Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych
+48 42 638 38 76
justyna.kopanska@p.lodz.pl


mgr Joanna Stawicka
Akredytacje międzynarodowe
+48 42  638 38 71
joanna.stawicka@p.lodz.pl

mgr Urszula Żelazko
Rankingi międzynarodowe
+48 42 638 38 18
urszula.zelazko@p.lodz.pl


 

Sekcja Mobilności Studenckiej SMS

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 113 - przyjazdy, 120 - wyjazdy
90-539 Łódź

 

Godziny otwarcia dla studentów:

 

Zagraniczne wyjazdy studentów PŁ - pok. 120

Studenci zagraniczni na pełen okres studiów - pok. 113

Pn.: 9:00 - 11:00

Wt: 13:30 - 15:30

Śr.: zamknięte dla studentów

Czw.: 9:00 - 11:00

Pt.:9:00 - 11:00

 

Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia - pok. 113

Pn.: 12:00-14:00

Wt: 09:00-11:00

Śr.: zamknięte dla studentów

Czw.: 12:00-14:00

Pt.: 12:00-14:00


mgr Olga Suchocka
Lider Sekcji
Zagraniczne wyjazdy studentów 
+48 42 638 38 67
volha.dvoskina@p.lodz.pl

mgr Joanna Auguścik
Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów, Umowy Erasmus+
+48 42 638 38 66
joanna.auguscik@p.lodz.pl

mgr Mariola Józefowicz
Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów, Podwójne dyplomy z Francją
+48 42 638 38 41
mariola.jozefowicz@p.lodz.pl

mgr Hanna Penkalla
Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów, Podwójne dyplomy z Francją
+48 42 638 38 43
hanna.penkalla@p.lodz.pl

mgr inż. Ewa Jarzębowska
Zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach praktyk
+48 42 638 38 68
ewa.jarzebowska@p.lodz.pl

 

mgr Joanna Włodarczyk
Lider Sekcji
Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia
+48 42 638 38 46
joanna.wlodarczyk@p.lodz.pl

mgr Magdalena Żygłowicz
Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia
+48 42 638 38 40
magdalena.zyglowicz@p.lodz.pl

mgr inż. Maja Barańska
Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia
+48 42 638 38 44
maja.baranska@p.lodz.pl

 

Daria Bobovkina
Lider Sekcji
Studenci zagraniczni na pełen okres studiów, międzynarodowe umowy międzyuczelniane
+48 42  638 38 78
daria.bobovkina@p.lodz.pl

mgr Agnieszka Wierzbińska
Studenci zagraniczni na pełen okres studiów
+48 42 638 38 64
agnieszka.wierzbinska@p.lodz.plforeignstudents@info.p.lodz.pl

mgr Marta Müller
Studenci zagraniczni na pełen okres studiów
+48 42 638 38 63
marta.muller@p.lodz.plforeignstudents@info.p.lodz.pl


 

Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych SMPE

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź
 
dr Aleksandra Januszkiewicz
Lider Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych
+48 42 638 38 72
aleksandra.januszkiewicz@p.lodz.pl
 
mgr Małgorzata Jarczyńska
Wsparcie administracyjne międzynarodowych projektów edukacyjnych: Erasmus+, POWER, FSS.
+48 42 638 38 73
malgorzata.jarczynska@p.lodz.pl
 
mgr Aleksandra Szmurlik
Mobilność studentów i pracowników w krajach partnerskich (poza UE).
+48 42 638 38 74
aleksandra.szmurlik@p.lodz.pl
 
mgr Alina Wujcik
Wsparcie administracyjne międzynarodowej wymiany akademickiej i projektów edukacyjnych (NAWA, CEEPUS, Fulbright, Fundusz Wyszehradzki).
+48 42 638 38 75
alina.wujcik@p.lodz.pl


 

Sekcja Mobilności Kadry SMK

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 111
90-539 Łódź
 

mgr Katarzyna Sumińska
Lider Sekcji Mobilności Kadry
+48 42 638 38 48
katarzyna.suminska@p.lodz.pl
 
mgr Agnieszka Jagielska
Rozliczenia finansowe wyjazdów zagranicznych pracowników i doktorantów PŁ
+48 42 638 38 69
agnieszka.jagielska@p.lodz.pl

Joanna Supera
Wyjazdy pracowników i doktorantów PŁ- podania, ubezpieczenia, bilety
+48 42 638 38 70
joanna.supera@p.lodz.pl
 
mgr Ewa Leśnik
Przyjazdy gości zagranicznych, wyjazdy pracowników w ramach Programu Edukacja (Fundusze Norweskie)
+48 42 638 38 77
ewa.lesnik@p.lodz.pl
 
mgr Paulina Danieluk
Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+, organizacja i obsługa wizyt i delegacji zagranicznych PŁ
+48 42 638 38 17
paulina.danieluk@p.lodz.pl


 

Sekcja Promocji i Informacji Międzynarodowej SPIM

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
90-539 Łódź
 

mgr Anna Gryszkiewicz
Lider Sekcji Promocji i Informacji Międzynarodowej
+48 42 638 38 32
anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl
 
mgr Małgorzata Spodenkiewicz
Promocja IFE, promocja i informacja międzynarodowa PŁ
+48 42 638 38 20
malgorzata.spodenkiewicz@p.lodz.pl

Zmieniono
16-10-2020 - 13:30