Treść

CENTRUM OBSŁUGI WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ COWM

Sekcja Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych SARM

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź

mgr Justyna Kopańska
Lider Sekcji Akredytacji i Rankingów Międzynarodowych
+48 42 638 38 76
justyna.kopanska@p.lodz.pl


mgr Joanna Stawicka
Akredytacje międzynarodowe
+48 42 638 38 71
joanna.stawicka@p.lodz.pl

mgr Urszula Żelazko
Rankingi międzynarodowe
+48 42 638 38 18
urszula.zelazko@p.lodz.pl


Sekcja Mobilności Studenckiej SMS

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 113 i 120
90-539 Łódź

Pn: 9:00 - 11:00 oraz 12:00 - 14:00
Wt: 9:00 - 11:00 oraz 13:30 - 15:30
Czw: 9:00 - 11:00 oraz 12:00 - 14:00

Pt: 9:00 - 11:00

Zagraniczne wyjazdy studentów PŁ - pok. 120

mgr Magdalena Drabek-Glapińska
Lider Sekcji
+48 42 638 38 41
magdalena.drabek@p.lodz.pl

mgr Mariola Józefowicz
Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów
+48 42 638 38 67
mariola.jozefowicz@p.lodz.pl

mgr Agnieszka Choduń-Brewińska
Zagraniczne wyjazdy studentów w ramach studiów
+48 42 638 38 42
agnieszka.chodun-brewinska@p.lodz.pl

mgr Agata Antonik
Umowy o podwójnym dyplomie
+48 42 638 38 43
agata.antonik@p.lodz.pl

mgr inż. Ewa Jarzębowska
Zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów w ramach praktyk
+48 42 638 38 68
ewa.jarzebowska@p.lodz.pl

Studenci zagraniczni na pełen okres studiów - pok. 113

mgr Agnieszka Wierzbińska
Lider Zespołu
+48 42 638 38 64
agnieszka.wierzbinska@p.lodz.plforeignstudents@info.p.lodz.pl

mgr Anna Grzelak
Studenci zagraniczni na pełen okres studiów
+48 42 638 38 63
anna.grzelak@p.lodz.plforeignstudents@info.p.lodz.pl

mgr Irmina Kwiatek
Studenci zagraniczni na pełen okres studiów
+48 42 638 38 78 
irmina.kwiatek@p.lodz.plforeignstudents@info.p.lodz.pl 

Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia - pok. 113

mgr Joanna Włodarczyk
Lider Sekcji
+48 42 638 38 46
joanna.wlodarczyk@p.lodz.pl

mgr Magdalena Żygłowicz
Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia
+48 42 638 38 40
magdalena.zyglowicz@p.lodz.pl

mgr Sylwia Smuga
Studenci zagraniczni w ramach wymiany na studia
+48 42 638 38 44
sylwia.smuga@p.lodz.pl

 


Sekcja Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych SMPE

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 110
90-539 Łódź
 
mgr Justyna Kopańska
Lider Sekcji Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Wsparcie administracyjne międzynarodowych projektów edukacyjnych (NAWA, Fundusz Wyszehradzki).
+48 42 638 38 76
justyna.kopanska@p.lodz.pl
 
mgr Małgorzata Jarczyńska
Wsparcie administracyjne międzynarodowych projektów edukacyjnych: Erasmus+, Fundusze Norweskie i EOG.
+48 42 638 38 73
malgorzata.jarczynska@p.lodz.pl

mgr Agnieszka Orłowska
Mobilność studentów i pracowników w krajach trzecich niestowarzyszonych z Programem (poza UE).
+48 42 638 38 74
agnieszka.orlowska@p.lodz.pl
 
mgr Alina Wujcik
Wsparcie administracyjne projektu "Mistrzowie Dydaktyki" oraz międzynarodowej wymiany akademickiej i projektów edukacyjnych (CEEPUS, Fulbright).
+48 42 638 38 75
alina.wujcik@p.lodz.pl


Sekcja Mobilności Kadry SMK

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 111
90-539 Łódź

mgr Katarzyna Sumińska
Lider Sekcji Mobilności Kadry
+48 42 638 38 48
katarzyna.suminska@p.lodz.pl
 
mgr Agnieszka Jagielska
Rozliczenia finansowe wyjazdów zagranicznych pracowników i doktorantów PŁ
+48 42 638 38 69
agnieszka.jagielska@p.lodz.pl

mgr Anna Woźniak
Wyjazdy pracowników i doktorantów PŁ- podania o wyjazd za granicę, bilety
+48 42 638 38 70
anna.wozniak.2@p.lodz.pl

Jolanta Jagiełło
Wyjazdy pracowników i doktorantów PŁ- delegacje samochodowe, ubezpieczenia, przyjazdy gości zagranicznych
+48 42 638 38 17
jolanta.jagiello@p.lodz.pl 

mgr Ewa Leśnik
Mobilność pracowników w ramach programów międzynarodowych 
+48 42 638 38 77
ewa.lesnik@p.lodz.pl
 


Welcome Point 

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 117
90-539 Łódź

mgr Paulina Danieluk
+48 42 638 38 57
paulina.danieluk@p.lodz.pl


Sekcja Promocji i Informacji Międzynarodowej SPIM

Żwirki 36, bud. A-16, pok. 210
90-539 Łódź 

mgr Anna Gryszkiewicz
Lider Sekcji Promocji i Informacji Międzynarodowej
+48 42 638 38 32
anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl
 
mgr Małgorzata Spodenkiewicz
Promocja IFE, promocja i informacja międzynarodowa PŁ
+48 42 638 38 20
malgorzata.spodenkiewicz@p.lodz.pl

Zmieniono
29-01-2024 - 12:58

ECIU News

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.