Treść

eog

hasło

 

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.


Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  •  innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  •  integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  •  środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  •  kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  •  sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i poszerzania wiedzy w Polsce.


W ramach Komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w szkolnictwie wyższym, Politechnika Łódzka skorzystała z dofinansowania w wysokości 97 368 EUR, z czego 82 736 EUR pochodziło z Mechanizmu Finansowego EOG, a 14 605 EUR to wkład krajowy.

Projekt był realizowany od 01.04.2022 r. do 30.09.2023 r.

W ramach realizacji umowy o numerze EOG/21/K2/W/0005, liczba miejsc na wyjazdy kadry wynosiła 20. Dofinansowanie na wyjazd do uczelni z Państw-Darczyńców uzyskało 18 pracowników Politechniki Łódzkiej. Liczba miejsc na przyjazdy kadry wynosiła 5. Dofinansowanie na przyjazd do PŁ uzyskało 4 pracowników reprezentujących uczelnie partnerskie z Państw-Darczyńców. 


W ramach poprzedniego projektu realizowanego w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2022 r. (umowa EOG/19/K2/W/0007), dofinansowanie mobilności uzyskało 9 pracowników PŁ oraz 2 gości reprezentujących uczelnie partnerskie z Państw-Darczyńcow.


Przydatne linki:

Program Edukacja

Fundusze EOG i fundusze norweskie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zmieniono
24-11-2023 - 10:38

Masz pytania, znalazłeś błąd lub masz dodatkowe informacje - napisz do autora.