Treść

eog

hasło

 

Program Edukacja, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.


Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  •  innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
  •  integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  •  środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  •  kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  •  sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem i Norwegią) w obszarze edukacji. Program ma przyczyniać się do wzmacniania potencjału ludzkiego i poszerzania wiedzy w Polsce.

W ramach Komponentu II Programu Edukacja – Mobilność w Szkolnictwie Wyższym, Politechnika Łódzka korzysta z dofinansowania w ramach funduszy EOG w wysokości 95 020 EUR, z czego 14 253 EUR pochodzi ze środków budżetu Państwa.

Program jest realizowany od 1 lipca 2020 r. do końca września 2022 r.


Przydatne linki:

Program Edukacja

Fundusze EOG i fundusze norweskie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Zmieniono
03-02-2021 - 17:51