Treść

Kraje programu to kraje uczestniczące w programie, które współfinansują program Erasmus+ i biorą w nim udział na zasadzie pełnoprawnych uczestników.

Państwa określane jako kraje programu:

  • państwa członkowskie Unii Europejskiej,
  • Islandia, Liechtenstein, Norwegia,
  • Turcja, Serbia,
  • Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.
Zmieniono
23-07-2020 - 14:31