Treść

Przed każdą podróżą, pracownik powinien sprawdzić jakie są zalecenia MSZ dotyczące podróży zagranicznych do poszczególnych krajów.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 21/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Politechnice Łódzkiej zagraniczne wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Łódzkiej mogą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju destynacji.


Warunkiem udziału w kwalifikacji w roku akademickim 2020/2021 na wyjazdy pracowników do Krajów Programu jest złożenie w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Formularza zgłoszeniowego, właściwego dla typu wyjazdu:

2. Pisemnego potwierdzenia od wybranej instytucji przyjmującej, (np. email) o możliwości zrealizowania planowanej mobilności.


Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o kwalifikacji, ale nie później niż 3 tygodnie przed planowaną mobilnością, pracownik zobowiązany jest złożyć w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ:

1. Porozumienie o indywidualnym programie mobilności (Staff Mobility Agreement):

2. Podanie o wyjazd zagraniczny:

Pracownik składa podanie elektronicznie (poprzez system SAPort), a do Sekcji Mobilności Kadry dostarcza wersję wydrukowaną uzupełnioną o podpisy.


Przed samym wyjazdem, pozostaje jeszcze: 

  • podpisanie umowy finansowej w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ;
  • pobranie i wydrukowanie polisy ubezpieczeniowej z portalu Wikamp dla pracowników PŁ

 

Zmieniono
07-01-2021 - 11:43