Treść

Jak należy rozliczyć mobilność?

1. Potwierdzenie pobytu (Confirmation of Stay):

Należy je złożyć w Sekcji Mobilności Kadry CWM PŁ najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu mobilności.

2. Raport w Erasmus Mobility Tool:

Na wskazany w procesie aplikacji, służbowy adres e-mail, przesłany zostanie wygenerowany przez system Mobility Tool e-mail z prośbą o złożenie indywidualnego raportu uczestnika mobilności w programie Erasmus+. Raport powinien zostać wypełniony w ciągu tygodnia od daty otrzymanej korespondencji.

3. Raport uczestnika mobilności dla PŁ:

Załączony raport należy wypełnić i przesłać mailem na adres staffmobility@info.p.lodz.pl w terminie miesiąca od zakończenia mobilności.


Każdy z uczestników mobilności powinien podzielić się zdobytym doświadczeniem ze współpracownikami w jednostce macierzystej, ale również może zostać poproszony o udział w wydarzeniu promującym mobilność w Politechnice Łódzkiej.

 

Zmieniono
31-12-2020 - 17:45