Treść

Na co należy zwrócić uwagę podczas mobilności?

Osoba korzystająca z grantu Erasmus+ zobowiązana jest do przedstawienia prezentacji o Politechnice Łódzkiej, a także do omówienia dalszych możliwości współpracy z uczelnią przyjmującą. Po powrocie beneficjent zostanie poproszony podczas odrębnego spotkania o prezentację przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwiązań organizacyjnych lub w zakresie kształcenia związanych z obszarem, w ramach którego realizowany był wyjazd.

Potwierdzenie pobytu:

Potwierdzenie pobytu powinno zostać wystawione na papierze firmowym instytucji przyjmującej na koniec realizowanej mobilności oraz uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Mobility Agreement.

W przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich z obowiązkiem prowadzenia zajęć, na potwierdzeniu pobytu musi dodatkowo pojawić się informacja o liczbie przeprowadzonych godzin dydaktycznych, zgodnie z informacją zawartą w Mobility Agreement.

Okres mobilności uwzględniony w potwierdzeniu pobytu powinien być zgodny z okresem mobilności zapisanym w umowie finansowej.

Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszy dzień, a datą zakończenia mobilności jest ostatni dzień, w jakim uczestnik mobilności – zgodnie z przyjętym do realizacji dokumentem Mobility Agreement – musi być obecny w instytucji przyjmującej.

Przykładowe potwierdzenie pobytu (treść), dostępne poniżej:

Informacja dla uczestnika mobilności

 

Zmieniono
12-11-2019 - 12:08