Treść

Jak należy rozliczyć mobilność?

Każdy pracownik PŁ zobowiązany jest do złożenia potwierdzenia zrealizowanej mobilności wystawionego przez instytucję przyjmującą i powinno uwzględniać informację dotyczącą zrealizowania celów opisanych w Staff Mobility Agreement.

W przypadku wyjazdów nauczycieli akademickich z obowiązkiem prowadzenia zajęć, na potwierdzeniu pobytu musi dodatkowo pojawić się informacja o liczbie przeprowadzonych godzin dydaktycznych, zgodnie z informacją zawartą w Staff Mobility Agreement.

Przykładowe potwierdzenie pobytu wyjazdu z obowiązkiem prowadzenia zajęć

Przykładowe potwierdzenie pobytu wyjazdu szkoleniowego

Na wskazany w procesie aplikacji, służbowy adres e-mail przesłany zostanie także wygenerowany przez system Mobility Tool e-mail z prośbą o złożenie indywidualnego raportu uczestnika mobilności w programie Erasmus+. Raport powinien zostać wypełniony w ciągu tygodnia od daty otrzymanej korespondencji.

Po zrealizowanej mobilności każdy z pracowników zostanie poproszony o wypełnienie raportu, stanowiącego merytoryczne rozliczenie mobilności.

Każdy z uczestników mobilności zostanie także zaproszony do udziału w spotkaniu z pracownikami i władzami uczelni, celem przekazania dobrych praktyk i przedstawienia sposobów upowszechniania efektów mobilności.

Zmieniono
12-11-2019 - 12:09