Treść

Wyjazdy pracowników PŁ w ramach programu Erasmus+ do krajów programu możliwe są w drodze kwalifikacji otwartej, podstawą której jest ocena złożonych dokumentów oraz rozmowa z Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prorektora ds. Kształcenia.

Najbliższy nabór prowadzony będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

I. Konkurs
07.10.2019 – 03.11.2019    – składanie aplikacji na wyjazd
04.11.2019 – 06.11.2019    – weryfikacja złożonych aplikacji
07.11.2019 – 29.11.2019     – rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną
06.12.2019                 –  ogłoszenie wyników kwalifikacji        
 
II. Konkurs
03.02.2020 – 28.02.2020     – składanie aplikacji na wyjazd
02.03.2020 – 06.03.2020     – weryfikacja złożonych aplikacji
09.03.2020 – 23.03.2020    – rozmowy z Komisją Kwalifikacyjną
31.03.2020                 –  ogłoszenie wyników kwalifikacji    

Dodatkowy nabór

Składanie aplikacji na wyjazd do 20.06.2020.

 

Realizowane obecnie mobilności pracowników do instytucji w krajach programu, odbywają się na zasadach określonych w poniższych komunikatach oraz zasadach finansowania.
    
Komunikat dotyczący zasad kwalifikacji i realizacji wyjazdów pracowników Politechniki Łódzkiej w ramach akcji programu Erasmus+ Mobilność edukacyjna pomiędzy krajami programu (KA 103).

Zasady finansowania, rok 2019/2020.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Zmieniono
19-06-2020 - 16:46