Treść

Mobilność pracowników Politechniki Łódzkiej do krajów programu jest realizowana w ramach projektów współfinansowanych z programu Erasmus+.

Projekty te są koordynowane przez Sekcję Mobilności Kadry, działającą w ramach Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej.

Mobilność pracowników obejmuje:

  • Wyjazdy nauczycieli akademickich z obowiązkiem prowadzenia zajęć, które są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie współpracy, która może być inspiracją do wprowadzenia zmian poprawiających dydaktyczny potencjał jednostki i/lub uczelni.
  • Wyjazdy pracowników (administracyjnych i akademickich) w celach szkoleniowych to szansa poprawy kwalifikacji i umiejętności poprzez możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami innych uczelni i instytucji. Istotną rolę odgrywa także rozwój umiejętności miękkich, takich jak umiejętność pracy w międzynarodowym zespole, a także doskonalenie umiejętności językowych.

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+ muszą wpisywać się w strategię internacjonalizacji zawartą w Karcie Erasmusa i powinny być inspiracją do wprowadzania projakościowych zmian w jednostce macierzystej oraz uczelni.


Oferty wyjazdów

Wyjazdy nauczycieli akademickich z obowiązkiem prowadzenia zajęć muszą odbyć się w uczelni, która znajduje się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ i z którą Politechnika Łódzka posiada aktualną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia ta musi posiadać ważną kartę Erasmusa (Erasmus Charter for Higher Education) przyznaną przez Komisję Europejską uprawniającą do uczestnictwa w programie.

W przypadku wyjazdów szkoleniowych, mobilność może być zrealizowana w innej instytucji zagranicznej, która znajduję się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+. Instytucją tą może być zarówno inna uczelnia jak i instytucja nieakademicka (przedsiębiorstwo, organizacja, itp.). W przypadku mobilności do innej szkoły wyższej, musi ona także posiadać ważną kartę Erasmusa.

Lista aktualnie obowiązujących umów dostępna tutaj: https://cwm.p.lodz.pl/pl/erasmus-partners

Posiadasz informacje na temat możliwości wyjazdu? Daj nam znać na erasmus@info.p.lodz.pl!

Poszukujesz innego wyjazdu szkoleniowego ? Zajrzyj także tutaj http://staffmobility.eu/staff-week-search

Zmieniono
05-06-2020 - 10:09